Visie Sportbeleid

Op 28 september 2021 bespreken we dit nieuwe concept sportbeleid tijdens een tweede Sportcafé. Nadrukkelijk geldt dat het een concept is. Iedereen die actief betrokken wil zijn bij de ontwikkeling van het sportbeleid krijgt tijdens het tweede Sportcafé volop de mogelijkheid om zijn of haar mening te geven over het sportbeleid.

Op 28 september 2021 bespreken we dit nieuwe concept sportbeleid tijdens een tweede Sportcafé. Nadrukkelijk geldt dat het een concept is. Iedereen die actief betrokken wil zijn bij de ontwikkeling van het sportbeleid krijgt tijdens het tweede Sportcafé volop de mogelijkheid om zijn of haar mening te geven over het sportbeleid. Vooruitlopende op het Sportcafé geven we in deze nieuwsbrief alvast een korte toelichting op de nieuw geformuleerde visie en de vier pijlers van het concept nieuwe sportbeleid.

Uitgangspunt is dat wij als gemeente Vijfheerenlanden het belangrijk vinden om een duidelijke en inspirerende stip op de horizon te hebben voor onze inzet op het gebied van bewegen en sporten. Wij gaan daarom voor een vitale gemeente met gezonde en actieve inwoners die van jongs af aan worden gestimuleerd om met plezier te bewegen en sporten, hun talenten ontdekken en deze te blijven ontwikkelen.

De sportverenigingen spelen samen met overige sportaanbieders in de gemeente Vijfheerenlanden een centrale rol, omdat samen bewegen en sporten verbindt. Ook is er in onze gemeente volop ruimte om meer ongebonden te kunnen bewegen en sporten. Kortom, iedereen kan in de gemeente Vijfheerenlanden op zijn of haar manier actief zijn en meedoen.

In onze visie op het sportbeleid ziet de gemeente Vijfheerenlanden sport, naast ontspanning en competitie, daarom ook als middel om inwoners meer te laten bewegen en te laten meedoen in de maatschappij. We bevorderen een gezonde leefstijl, bestrijden inactiviteit, obesitas en bieden een gezonde en sociale dagbesteding. Wij willen daarom een sportieve gemeente zijn:

  • Waar sport en bewegen verweven zijn in het leven van alledag en sport- en beweegaanbod om de hoek is.
  • Met een diversiteit aan sport- en beweegmogelijkheden, sterke sportverenigingen en aanbieders.
  • Met toegankelijke en kwalitatief hoogwaardige en multifunctionele sportaccommodaties, (open) sportparken en buitensportvoorzieningen met aantrekkelijke routes door het groene buitengebied.
  • Met een rijk verenigingsleven, gedragen door de inwoners van de gemeente Vijfheerenlanden die zich vrijwillig inzetten voor de vereniging en sport. Met ook overige sportaanbieders met actieve en betrokken sportondernemers.