Stand van zaken Sportbeleid - mei 2021

In de maanden maart en april zijn de kenmerken van vraag en aanbod van sport en bewegen in Vijfheerenlanden in kaart gebracht.

In de maanden maart en april zijn de kenmerken van vraag en aanbod van sport en bewegen in Vijfheerenlanden in kaart gebracht. Dat is gebeurd door het bestuderen van verschillende beleidsdocumenten, het voeren van meer dan 20 gesprekken met beleidsmedewerkers, met sportaanbieders en andere belanghebbenden, door het aanbod van sportaccommodaties in kaart te brengen, door het gebruik/de bezetting van de accommodaties in beeld te brengen, et cetera.

Uit deze inventarisatie is gebleken dat de sport- en beweegdeelname in Vijfheerenlanden lager is dan het landelijke gemiddelde. Dat geldt zowel voor het voldoen aan de beweegrichtlijnen als voor het wekelijks sporten.

De sport- en beweegdeelname is vooral laag in De Hagen (Vianen), Leerdam-West, Leerbroek en Nieuwland. Positief om te noemen is dat het georganiseerd sporten (in verenigingsverband) daarentegen iets populairder is dan landelijk gemiddeld. In Vijfheerenlanden is een grote en gevarieerde groep (vitale) sportverenigingen aanwezig, die grote aantrekkingskracht hebben op de inwoners.

Ook is een goed beeld ontstaan van de thema’s die aandacht moeten krijgen in het nieuwe sportbeleid. De volgende thema’s kwamen het meeste naar voren: preventie, gezondheid, jong volwassenen, vakleerkrachten, verbinden, buitenruimte, stimulering, inclusief en Open Sportparken. Deze thema’s komen centraal te staan in het nieuwe sportbeleid. Wij verwachten in de loop van juni de resultaten te kunnen presenteren.