Detailhandel

De gemeente heeft een visie over het detailhandel beleid. Daarnaast zijn er ook regels opgesteld voor de winkeltijden van uw onderneming.

Detailhandel beleid

Om tot een uniform en gelijk detailhandel beleid te komen is in 2020 een Harmonisatie en actualisatie detailhandelsbeleid opgesteld.

Hierin zijn onder andere de ambitie en toekomstmogelijkheden beschreven.

Winkeltijdenverordening

Bij het openstellen van uw winkel moet u zich houden aan de Winkeltijdenwet en de gemeentelijke Winkeltijdenverordening.

De Winkeltijdenverordening Vijfheerenlanden regelt uitzonderingen op de winkeltijden voor de verschillende kernen van Vijfheerenlanden.

Standaard winkeltijden

De standaard winkeltijden waartussen winkels opengesteld mogen worden zijn vastgelegd in de Winkeltijdenwet. Op werkdagen (maandag tot en met zaterdag) is dat tussen 06.00 en 22.00 uur. Wilt u hier van afwijken, stuur dan een verzoek naar apv@vijfheerenlanden.nl.

Gemeentelijke vrijstellingen op zon- en feestdagen, per kern

  • in Ameide, Hei- en Boeicop, Leerbroek, Meerkerk, Nieuwland en Tienhoven aan de Lek kan het college ten hoogste vier feestdagen (geen zondagen) aanwijzen waarop winkels open mogen zijn.
    Om deze openstelling aan te vragen stuurt u een e-mail per kern, bijvoorbeeld via de ondernemersvereniging, naar ondernemen@vijfheerenlanden.nl.

  • in Kedichem en Schoonrewoerd kan het college ten hoogste acht zon- en feestdagen aanwijzen waarop winkels open mogen zijn.
    Om deze openstelling aan te vragen stuurt u een e-mail per kern, bijvoorbeeld via de ondernemersvereniging, naar ondernemen@vijfheerenlanden.nl.

  • in Everdingen, Hagestein, Hoef en Haag, Leerdam, Lexmond, Oosterwijk, Vianen en Zijderveld mogen winkels op zon- en feestdagen open zijn tussen 12.00 en 17.00 uur.

Individuele ontheffingen

Het college kan, in geval van feestelijkheden, bijeenkomsten, veilingen en beurzen en ten behoeve van kunstateliers en galeries, ontheffingen verlenen voor

  • bijzondere gelegenheden van tijdelijke aard;
  • het uitstallen van goederen.

Vragen over deze ontheffingen kunt u stellen via apv@vijfheerenlanden.nl.

Deze winkeltijdenverordening en ontheffingen is niet van toepassing op horecabedrijven.