Hulp voor ondernemers tijdens Coronacrisis

Het kabinet neemt verschillende maatregelen om ondernemers die in de problemen dreigen te komen, te helpen.

Het kabinet neemt verschillende maatregelen om ondernemers die in de problemen dreigen te komen, te helpen. Zo is er de regeling TOGS, de regeling NOW en de Tozo regeling voor zelfstandigen. Meer informatie over de mogelijkheden kunnen ondernemers opvragen bij het adviesteam van de Kamer van Koophandel.

Noodmaatregelen Rijksoverheid

De Rijksoverheid biedt mkb-ondernemers, zzp’ers en grootbedrijven tegemoetkomingen in inkomsten en salarissen, uitstel van belastingen en versoepeling van kredieten. Belangrijke maatregelen zijn:

  • De Tegemoetkoming Ondernemers Getroffen Sectoren COVID-19 (TOGS): eenmalige tegemoetkoming voor ondernemers die directe schade ondervinden van diverse kabinetsmaatregelen om het virus in te dammen. Voor meer informatie en aanvragen kijkt u op de website van de RVO.
  • De Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor Werkgelegenheid (NOW). Tegemoetkoming in de loonkosten voor werkgevers die omzetverlies lijden. Meer informatie vindt u op de website van de Rijksoverheid.

Extra ondersteuning zelfstandigen aanvragen

De gemeente biedt extra ondersteuning voor zelfstandigen die niet meer in hun levensonderhoud kunnen voorzien. De Tijdelijke Overbruggingsregeling Zelfstandige Ondernemers (Tozo) ondersteunt zelfstandige ondernemers, waaronder zzp’ers. Zelfstandigen kunnen voor een periode van drie maanden aanvullende inkomensondersteuning krijgen voor levensonderhoud. Deze vult het inkomen aan tot het sociaal minimum en hoeft niet worden terugbetaald.

De ondersteuning kunt u aanvragen via de website van Avres (dat de regeling uitvoert voor de gemeenten Molenlanden, Gorinchem en Vijfheerenlanden).

Tozo aanvragen

Op dit moment zijn er bedrijven actief die ondernemers hulp bieden bij het aanvragen van de Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo). Deze hulp is doorgaans niet kosteloos en mogelijk niet zonder financiële gevolgen. U hoeft als ondernemer ook geen extra kosten te maken. Wij helpen u graag bij uw aanvraag.
 

Vragen?

Heeft u na het lezen van deze informatie een vraag voor de gemeente? Stel deze dan via ondernemen@vijfheerenlanden.nl. U kunt ook contact opnemen met Izaak Streefkerk via telefoonnummer 088 - 599 7257.