Herinrichting speelplaatsen

Naar aanleiding van de commotie die is ontstaan na het presenteren van onze plannen voor de herinrichting van de speelplaatsen in Leerdam Noord, hebben we besloten om eind augustus 2023 een afspraak in te plannen met Wijkraad Noord. Tijdens de afspraak wil wethouder Teus Meijdam in gesprek gaan met de leden van wijkraad om de huidige ideeën en de onrust die is ontstaan te bespreken. De uitvoering van de werkzaamheden wordt tot nader order opgeschort.

Veel opmerkingen betreffen het verwijderen van de hekken rondom de speelplaatsen. We hebben besloten om alle hoge hekken te laten staan.

Speelplaats renovatie Leerdam Noord

In 2022 heeft een grootschalig inwonersenquête plaatsgevonden in Leerdam Noord om de wensen voor de speeltuinen in kaart te brengen. De resultaten van deze enquête zijn verwerkt en in combinatie met het nieuw vastgestelde Beheer- en uitvoeringsplan Spelen 2021-2024 zijn er voor de speelplaatsen in Leerdam Noord nieuwe ontwerpen gemaakt.

In hoofdlijnen houdt het nieuwe speelplan in dat binnen de wijk verschillende type speelplaatsen aanwezig zullen zijn. Dit zijn de volgende:

  • Bovenwijkse speelplaatsen: speelplaatsen waar kinderen van buiten de wijk ook naartoe zullen komen, voorbeelden hiervan zijn de skatebaan en de voetbalkooi.
  • Centrale speelplaatsen: locaties waar kinderen naartoe komen om langere tijd te kunnen spelen en waar voldoende uitdaging is om ook langer te verblijven.
  • Steunplaatsen: kleinere speelplaatsen waar enkele speeltoestellen staan. Deze zijn voornamelijk gesitueerd in gebieden die verder van de centrale speelplaatsen afliggen.
  • Informele speelplaatsen: locaties waar de speeltoestellen verwijderd worden en er speelaanleiding komt in de vorm van natuurlijke elementen, zoals keien, boomstammen, hoogteverschillen of wilgentenen hutten.

Naast de aanpassingen in de speeltoestellen zal ook de groenvoorziening op de speelplaatsen aangepast en versterkt worden.

In de kaart(opent in een nieuw venster) zijn alle speelplaatsen terug te vinden. Bij het aanklikken van een speelplaats zal worden aangeduid of er iets gaat veranderen. Als er iets veranderd, kan er doorgeklikt worden naar een ontwerptekening van de nieuwe speelplaats.

Akkerwindelaan 1

De speelplaats aan de Akkerwindelaan wordt een informele speelplaats. De huidige speeltoestellen worden verwijderd, daarvoor in de plaats komen op deze locatie speelaanleidingen in de vorm van hoogteverschillen, een wilgentenen hut en speelkeien. Ook komen er meerdere extra bomen op het speelveld.

Akkerwindelaan 1 Voorlopig ontwerp

Bogerd 42

De speelplaats aan de Bogerd wordt een informele speelplek. De meeste speeltoestellen verdwijnen. Het bestaande duikelrek blijft staan. Centraal op het pleintje komt een nieuwe boom, daarnaast wordt het plein beplant met heesters.

Bogerd 42 Voorlopig ontwerp

Brunellaan 35

De speelplaats aan de Brunellaan wordt een informele speelplek. De huidige speeltoestellen worden verwijderd.  Hiervoor in de plaats komen speelaanleidingen in de vorm van hoogteverschillen, een boomstam en speelkeien. Ook wordt hier nieuwe beplanting aangebracht.

Brunellaan Voorlopig ontwerp

Copierlaan 34

De speelplaats aan de Copierlaan 34 wordt een informele speelplek. De meeste speeltoestellen worden verwijderd. De paddenstoel stappaaltjes blijven staan.  Daarnaast komt er een speelaanleiding in de vorm van een wingeltenen hut.

Coplerlaan 34 Voorlopig ontwerp

Copierlaan 178

De speelplaats aan de Copierlaan 178 wordt een centrale speelplaats. Hier komen meerdere extra toestellen afkomstig van andere speelplaatsen en een aantal nieuwe toestellen. De speelplaats is opgebouwd in twee vlekken, waarbij het onderste deel bedoeld is voor de kinderen van 0 tot 5 jaar. Het bovenste deel is ingericht voor kinderen van 4 tot 12 jaar. Naast de speeltoestellen worden er hoogteverschillen aangebracht en komen er twee voetbaldoeltjes een buis en een balkenbrug. 
De speelplaats wordt daarnaast opgefleurd met bloemrijk gras.

Coplerlaan 178 Voorlopig ontwerp

Dirk Karsstraat

De speelplaats aan de Dirk Karsstraat wordt een centrale speelplaats. Hier komen verschillende speeltoestellen voor de doelgroepen 4 tot 7 jaar en 6 tot 12 jaar. Naast de speeltoestellen wordt er extra groen aangeplant in de vorm van solitaire heesters.

Dirk Karsstraat Voorlopig ontwerp

Donjon

De speelplaats aan de Donjon 20 wordt een centrale speelplaats. Hier komen verschillende gevarieerde speeltoestellen, waaronder schommels, klim- en glijcombinatie en een tafeltennistafel. Naast de speeltoestellen komen er nieuwe bomen en een picknicktafel.

Donjon 20 A2 1-200 Voorlopig ontwerp

Frans L. Blomlaan

De speelplaats aan de Frans L. Blomlaan 59 wordt een centrale speelplaats. Het bestaande voetbalveldje blijft behouden en er komt een extra. Er wordt extra groen aangebracht in de vorm van bosplantsoen in combinatie met een palenkarkas die gebruikt kan worden voor het bouwen van hutten.

Frans L Blomlaan 59 Voorlopig ontwerp

Hagahof 9

De speelplaats aan de Hagahof 9 wordt een steunplek. Het grote combinatietoestel wordt verplaatst naar de Hoffmanstraat en hier komt een kleinere speelcombinatie voor terug. De bestaande wipveer blijft staan. Daarnaast wordt de speelplaats aangekleed met ronde gekleurde pleinplakkers.

Hagahof 9  Voorlopig ontwerp

Hoffmanstraat 7

De speelplaats aan de Hoffmanstraat 7 wordt een centrale speel-/sportplaats. Hier blijven  verschillende bestaande sporttoestellen staan en worden er nieuwe geplaatst, waaronder voetbaldoeltjes, een basketbalpaal, een tennistafel en fitnesstoestellen. Centraal op dit veld komt een verzameling van speeltoestellen, waaronder schommels, een draaitoestel en een groot combinatietoestel.

Hoffmanstraat 7 A2 1-200 Voorlopig ontwerp

Lansier 8

De speelplaats aan de Lansier 8 wordt een informele speelplek. De speeltoestellen worden verwijderd, daarvoor in de plaat in de plaats wordt er ruimte gecreëerd voor plein-/straatspellen.

Lansier 8 Voorlopig ontwerp

Lisdoddelaan 1

De speelplaats aan de Lisdoddelaan 1 wordt een informele speelplek. De speeltoestellen worden verwijderd. Op deze speelplaats met grasveld kan vrij worden gespeeld.

Lisdoddelaan 1 Voorlopig ontwerp

Lisdoddelaan 59

De speelplaats aan de Lisdoddelaan 59 wordt een informele speelplek. De speeltoestellen verwijderd. Op deze speelplaats voorzien van een grasveld kan vrij worden gespeeld. In het midden van het grasveld wordt een nieuwe boom aangeplant die uit moet groeien tot klimboom.

Lisdoddelaan 59 Voorlopig ontwerp

Sarvaasstraat 24

De speelplaats aan de Sarvaasstraat 24 wordt een informele speelplek. De speeltoestellen worden verwijderd, daarvoor in de plaats komen verschillende natuurlijke speelaanleidingen in vorm van een grasveld met hoogteverschillen, een boomstam en een wilgentenen hut.

Sarvaasstraat 24 Voorlopig ontwerp

Van Coehoornstraat 35

De speelplaats aan de Van Coehoornstraat 35 wordt een informele speelplek. De speeltoestellen worden verwijderd. Het grasveld wordt voorzien van hoogteverschillen. Daarnaast zal de bestaande beplanting worden uitgebreid.

Van Coehoornstraat 35 Voorlopig ontwerp

Wederiklaan 2

De speelplaats aan de Wederiklaan 2 wordt een informele speelplek. De meeste speeltoestellen worden verwijderd.  Op het grasveld kan vrij worden gespeeld. Het water speelelement blijft staan.

Wederiklaan 2 Schetsontwerp

Wederiklaan 18

De speelplaats aan de Wederiklaan wordt een informele speelplek. De meeste speeltoestellen worden verwijderd. De bestaande tafeltennistafel blijft staan. Het veldje wordt voorzien van natuurlijke speelelementen zoals stapkeien en een wilgentenen hut. Ook  wordt hier ruimte gemaakt voor natuureducatie in de vorm van insectenpalen.

Wederiklaan 18 Voorlopig ontwerp