Crisisnoodopvang Lexmond

Het college heeft besloten een tijdelijke crisisnoodopvanglocatie met flex-units te bouwen aan de Nieuwe Rijksweg 20 te Lexmond. Hier wil de gemeente vanaf 1 november 2022 voor de duur van maximaal 4 maanden maximaal 70 personen op kunnen vangen.

Van 1 november 2022 tot 1 maart 2023 vangt de gemeente maximaal 70 personen op in een noodopvanglocatie aan de Nieuwe Rijksweg 20 te Lexmond. De gemeente Vijfheerenlanden geeft gehoor aan de prangende vraag om opvangplekken voor vluchtelingen in onze regio.

Inspanningsverplichting

De afgelopen maanden is de opvang van vluchtelingen vaak in het nieuws geweest. De omstandigheden waaronder deze mensen werden opgevangen waren ronduit slecht.

Het Rijk heeft de opvang van vluchtelingen tot crisis bestempeld en gemeenten meermaals gevraagd te helpen met het tijdelijk opvangen van deze vluchtelingen. De veiligheidsregio Utrecht heeft de inspanningsverplichting op zich genomen om op korte termijn extra opvangplekken te realiseren. Het college heeft daaraan invulling gegeven door samen met de VRU en het COA een crisisnoodopvanglocatie te realiseren.

In gesprek met de omgeving

Er is een spanningsveld tussen de snelheid van moeten handelen in deze crisis en het zorgvuldige gesprek voeren met de omgeving. De gemeente is met verschillende groepen uit het dorp in gesprek. De kerngroep komt wekelijks samen met vertegenwoordigers uit diverse groepen. Ook hielden we informatiebijeenkomsten.  De groep Goed voor elkaar Lexmond helpt de gemeente bij het invullen van de dagbesteding.

Heeft u een vraag over de crisisnoodopvang? Laat het ons weten via crisisnoodopvang@vijfheerenlanden.nl.

Wilt u zich aanmelden als vrijwilliger? Meld u aan via goedvoorelkaarlexmond@gmail.com.

Wat is er nodig?

In overleg met het team dat werkzaam is op het complex en de groep vrijwilligers kijken we wat er nodig is voor de vluchtelingen en wat inwoners van Vijfheerenlanden hierin eventueel kunnen betekenen. 

Er is de afgelopen weken gelukkig al veel kleding gedoneerd. Vrijwel iedereen zit goed in de kleren waaronder ook ondergoed en sokken.

  • Waar nog behoefte aan is, zijn nieuwe damesonderbroeken maat S en M.

De kinderen gaan inmiddels naar school.

  • Om mee te kunnen doen met de gymlessen zijn sportshirts en broekjes voor jongen van 4, 8 en 12 jaar heel erg welkom en sportschoenen voor binnen maat: 27, 35, 38.
Informatiebijeenkomsten
  • 31-10-2022: Derde informatiebijeenkomst: kennismaken met de locatiemanager en een rondleiding op het terrein.
  • 26-10-2022: Bijeenkomst met ervaringsdeskundigen, als antwoord op de vraag uit het dorp: Hoe om te gaan met mensen met een trauma/ die de taal (nog) niet spreken. Aanmelden via crisisnoodopvang@vijfheerenlanden.nl.
  • 18-10-2022: Tweede informatievond: Verdere uitleg en beantwoording vragen van de eerste avond.
  • 04-10-2022: Eerste informatieavond: De komst van een crisisnoodopvang.

Kansrijke locaties

Sinds begin september is een projectteam op zoek naar geschikte locaties. Daarbij is heel breed gekeken naar mogelijkheden om vluchtelingen op te kunnen vangen: sporthallen, kantoren, dorpshuizen, campings, boten en flex-units. Ook de spreiding van opvang in de gemeente Vijfheerenlanden is hierin meegenomen. Deze zoektocht leidt tot de Nieuwe Rijksweg als locatie.

Informatie

Bewonersbrieven / informatie

01-11-2022: Verslag derde informatieavond 31 oktober 2022

25-10-2022 Uitnodiging derde informatieavond 31 oktober 2022 - met veel gestelde vragen en de presentatie van 18 oktober 2022

18-10-2022: Presentatie tweede informatieavond

14-10-2022: Uitnodiging tweede informatieavond 18 oktober 2022 - met veel gestelde vragen, presentatie van 4 oktober 2022 en een kort filmpje

30-09-2022: Uitnodiging eerste informatieavond 4 oktober 2022