Crisisnoodopvang Kedichem

De vluchtelingen uit Lexmond krijgen een nieuw onderkomen in Kedichem.

Vanaf 1 maart 2023 vangt de gemeente Vijfheerenlanden de groep vluchtelingen uit de opvang in Lexmond op in Hotel aan de Linge aan de Lingedijk in Kedichem. De groep bestaat uit 58 personen die voor de duur van één jaar in het hotel een veilig onderkomen vinden.

Inspanningsverplichting

De opvang van vluchtelingen is vaak in het nieuws. De omstandigheden waaronder mensen werden opgevangen waren ronduit slecht.

Het Rijk heeft de opvang van asielzoekers tot crisis bestempeld en gemeenten meermaals gevraagd te helpen met het tijdelijk opvangen van deze vluchtelingen. De Veiligheidsregio Utrecht en de gemeenten binnen deze regio hebben de inspanningsverplichting op zich genomen om op korte termijn opvangplekken te realiseren.

Het college heeft samen met de VRU en het COA een crisisnoodopvanglocatie gerealiseerd in Lexmond. Deze locatie wordt per 1 maart 2023 ontmanteld. Het college wil de groep uit Lexmond binnen de grenzen van onze gemeente blijven opvangen. De groep kent onze gemeente, heeft eerste stappen gezet in het leren van de Nederlandse taal en onze gebruiken. Een aantal geniet onderwijs in de ISK in Gorinchem. Een mooi proces dat ze graag willen continueren.

In gesprek met de omgeving

Er is een spanningsveld tussen de snelheid van moeten handelen in deze crisis en het zorgvuldige gesprek voeren met de omgeving. De gemeente wil met verschillende groepen uit het dorp in gesprek. Zo vormen ze een kerngroep met vertegenwoordigers uit diverse groepen. We geven invulling aan de opdracht onderdak te bieden, maar houden daarbij het welzijn en welbevinden van onze inwoners scherp in het oog.

Heeft u een vraag over de crisisnoodopvang? Laat het ons weten via crisisnoodopvang@vijfheerenlanden.nl.

Informatiebijeenkomsten

​​​​Lees hier de Presentatie Crisisnoodopvang Kedichem 23 februari 2023
Lees hier het Verslag tweede bewonersavond 23 februari 2023

  • 16-02-2023: Eerste informatiebijeenkomst: De komst van crisisnoodopvang
    Vanaf 19.00 uur - Hotel aan de Linge, Lingedijk 2 Kedichem

Lees hier de Presentatie Crisisnoodopvang Kedichem 16 februari 2023

Informatie