WOZ-waarde

De gemeente bepaalt jaarlijks de waarde van onroerende zaken, zoals woningen, bedrijfspanden en grond. Deze waardebepaling - de WOZ-beschikking - is de basis voor de onroerende zaakbelasting. U vindt de WOZ-waarde op de gecombineerde aanslag die u jaarlijks van de gemeente ontvangt. Ook de Belastingdienst en het Waterschap gebruiken deze WOZ-waarde voor de heffing van belastingen.

Hoe wordt de WOZ-waarde bepaald?

De gemeente schakelt deskundige taxateurs in voor de waardebepaling van onroerende zaken. Zij houden bijvoorbeeld rekening met:

  • de grootte van het pand en de kavel
  • de ligging
  • het bouwjaar
  • bijzondere kenmerken, zoals een dakkapel of een aanbouw
  • bijzondere omstandigheden, zoals achterstallig onderhoud
  • de marktwaarde van het pand
  • de verkoopwaarde van een gelijksoortig pand

Op uw WOZ-beschikking staat altijd een waardepeildatum van 1 januari van het vorige jaar. Bij het bepalen van de waarde gaan we uit van het bedrag dat uw woning zou opbrengen als het op die waardepeildatum leeg op de vrije markt verkocht zou worden.

We gaan daarbij uit van verkochte en soortgelijke woningen ('referentiepanden'). Op uw taxatieverslag staat welke referentiepanden voor uw woning gebruikt zijn.

Hoe kan ik controleren of de WOZ-waarde klopt?

U kunt de WOZ-waarde inzien:

  • In het taxatieverslag (zie de informatie hieronder in 'Hoe vraag ik mijn taxatieverslag op'). Daarin wordt de WOZ-waarde uitgelegd.
  • Op het WOZ-waardeloket kunt u gratis de WOZ-waarde van uw woning en andere woningen inzien.
Hoe vraag ik mijn taxatieverslag op?

U kunt het taxatieverslag op de volgende manieren opvragen:

Op het taxatieverslag staat ook een toestandsdatum. In het algemeen gaan we uit van de toestand waarin de onroerende zaak zich op 1 januari van het voorgaande jaar bevond. De toestandsdatum is dan hetzelfde als de waardepeildatum.

Als echter in, bijvoorbeeld, de periode van 1 januari 2022 tot 1 januari 2023 sprake is geweest van bijvoorbeeld een verbouwing, afbraak of bestemmingswijziging (artikel 18 van de Wet WOZ) dan houden we rekening met de toestand van de onroerende zaak op 1 januari 2023. Dit is dan de toestandsdatum 

U kunt de WOZ-waarde van alle woningen in Nederland opzoeken via Landelijke Voorziening WOZ.

Heeft de gemeente een belang bij een hoge WOZ-waarde?

Nee. De gemeenteraad stelt de begroting vast en daarmee hoeveel geld de gemeenteraad wil ophalen met de onroerende zaakbelasting. Als de WOZ-waarde hoger wordt, zal het tarief lager worden om hetzelfde bedrag op te halen.

Is er een maximaal stijgingspercentage bij de WOZ-waarde?

Nee, de WOZ-waarde wordt bepaald door te kijken naar de verkoopprijzen van verkochte woningen in de gemeente rondom de waardepeildatum (dit jaar is dat 1 januari 2022). Elk jaar wordt de WOZ-waarde opnieuw vastgesteld. De WOZ-waarde stijgt dus mee met de verkoopprijzen op de woningmarkt. Als de woningmarkt daalt, dalen ook de WOZ-waarde weer mee. Dit heeft tot gevolg dat er geen maximaal stijgingspercentage bestaat, want er is een vrije markt voor de verkoop van woningen, dus de prijsstijging op de markt is niet beperkt.

De WOZ-waarde wordt niet getaxeerd door de vorige WOZ-waarde met een bepaald percentage te verhogen. Ieder jaar wordt iedere woning opnieuw getaxeerd. Daarbij wordt gekeken naar de verkoopprijzen van woningen rondom de waardepeildatum.

De stijging is daarom niet bij elke woning gelijk aan het gemiddelde stijgingspercentage binnen de gemeente.

Kan ik bezwaar maken tegen de WOZ-waarde?

Als u het niet eens bent met de beslissing van de gemeente over de hoogte van de WOZ-waarde, dan kunt u gratis een bezwaarschrift indienen. U leest er meer over op de pagina Bezwaar tegen belastingen.