Rioolheffing

Heeft u een woon- of bedrijfsruimte die is aangesloten op de gemeentelijke riolering? Dan betaalt u daarvoor rioolheffing.

Heeft u een woon- of bedrijfsruimte die is aangesloten op de gemeentelijke riolering? Dan betaalt u daarvoor rioolheffing. Hiermee kan de gemeente kosten betalen voor transport van afvalwater en voor het beheer van regenwater en grondwater. Meer informatie kunt u lezen in de Verordening Rioolheffing gemeente Vijfheerenlanden 2020.

De rioolheffing is een belasting waarvan de opbrengt door de gemeente gebruikt wordt voor het rioolbeheer. Daaronder valt het uitvoeren van inspecties, reiniging, kolkenzuigen, de vervanging van bestaande rioleringen, de kosten van noodzakelijke verbeteringsmaatregelen en de inzameling en verwerking van hemel- en grondwater.

In de gemeente Vijfheerenlanden betaalt u bij een waterverbruik tot 300 m3 een vast bedrag van € 270. De opbrengst van de rioolheffing is kostendekkend en geen bron van inkomsten.

Tarieven rioolheffing
m3
Tot 300 m3 € 270,00
Tot 600 m3 € 540,00