Belastingaanslag digitaal ontvangen

De gemeente Vijfheerenlanden biedt haar inwoners de aanslag gemeentelijke belastingen ook digitaal aan, via de Berichtenbox van MijnOverheid.

De gemeente Vijfheerenlanden biedt haar inwoners de aanslag gemeentelijke belastingen ook digitaal aan, via de Berichtenbox van MijnOverheid. MijnOverheid is uw persoonlijke website voor overheidszaken. U kunt hier met uw DigiD inloggen en zien hoe u bent geregistreerd bij de overheid. Ook kunt u berichten van de overheid ontvangen en overzicht houden over uw zaken met de overheid. Hierin vindt u ook het taxatieverslag.

U ontvangt de aanslag dan niet meer via de post. Hiermee wil de gemeente de digitale dienstverlening aan haar inwoners vergroten. De Berichtenbox is toegankelijk via mijn.overheid.nl.

Wat moet u doen om uw aanslag digitaal te ontvangen?

U heeft uw account bij MijnOverheid al geactiveerd:
U ziet welke overheidsdiensten zich recent hebben aangesloten bij MijnOverheid. Vink aan dat u van gemeente Vijfheerenlanden digitaal post wilt ontvangen.

U heeft uw account bij MijnOverheid nog niet geactiveerd:
Activeer met behulp van uw DigiD uw account. Alle overheidsinstanties die op dat moment zijn aangesloten geeft u hiermee automatisch toestemming digitaal post naar u te sturen.

Als u ervoor heeft gekozen om de aanslag gemeentelijke belastingen digitaal te ontvangen, dan ontvangt u in plaats van de fysieke aanslag een melding in uw mailbox dat er een bericht is. Zorg dus dat bij MijnOverheid uw e-mailadres bekend is!