Belastingen

Belastingen, tarieven, kwijtschelding en verordeningen

 • Aanslag betalen

  Zelf overmaken of via automatische betaling (incasso) een belastingaanslag betalen.

 • Afvalstoffenheffing

  Met de afvalstoffenheffing kan de gemeente de kosten betalen van het inzamelen en verwerken van huishoudelijk afval.

 • Belastingaanslag digitaal ontvangen

  De gemeente Vijfheerenlanden biedt haar inwoners de aanslag gemeentelijke belastingen ook digitaal aan, via de Berichtenbox van MijnOverheid.

 • Bezwaar tegen belastingen of WOZ-beschikking

  U kunt onder een aantal voorwaarden bezwaar maken tegen gemeentelijke belastingen.

 • Digitale belastingbalie

  U kunt met uw DigiD inloggen bij de digitale belastingenbalie. U logt in met de DigiD van de persoon die de belastingaanslag ontvangt.

 • Kwijtschelding gemeentebelastingen

  Kunt u uw belastingaanslag niet betalen? Misschien kunt u kwijtschelding of een betalingsregeling aanvragen.

 • Leges

  Voor sommige producten en diensten van de gemeente rekenen wij kosten. Deze kosten noemen we leges.

 • Lokale Lastenmeter

  Met de Lokale Lastenmeter kunt u berekenen hoe hoog uw gemeentelijke belastingen als inwoner of bedrijf in Vijfheerenlanden zijn.

 • Onroerende zaakbelasting

  Heeft u een woning, een stuk grond of een bedrijfspand? Dan betaalt u onroerende zaakbelasting (ozb). Het bedrag hangt af van de WOZ-waarde van uw pand.

 • Precariobelasting

  Maakt u gebruik van gemeentegrond? Dan betaalt u een vergoeding voor het gebruik van onze grond. Dit heet precariobelasting

 • Reclamebelasting

  U betaalt belasting als u reclame in of aan uw bedrijf heeft hangen. De reclame is dan goed te zien vanaf de openbare weg. Het kan gaan om bijvoorbeeld een bord, een lichtbak, een spandoek of vlaggetjes.

 • Rioolheffing

  Heeft u een woon- of bedrijfsruimte die is aangesloten op de gemeentelijke riolering? Dan betaalt u daarvoor rioolheffing.

 • Toeristenbelasting

  Toeristenbelasting is een belasting voor aanbieders van overnachtingsmogelijkheden zoals hotels, campings, pensions en bed & breakfasts.

 • WOZ-waarde

  De gemeente bepaalt de waarde van uw woning of bedrijfspand. Dit doen we ieder jaar. Hiervan maken we een taxatieverslag.