Omgekeerd afval inzamelen voormalige gemeente Vianen

Afval inzamelen wordt in de gemeente Vijfheerenlanden overal hetzelfde. Hiermee voeren we de Strategienota uit die de gemeenteraad op 10 juli 2021 vaststelde. Daarom gaan we ook in de voormalige gemeente Vianen binnenkort omgekeerd inzamelen. Met deze manier van afval inzamelen stimuleren we afvalscheiding en hergebruik van waardevolle grondstoffen. Zo streven we naar minder restafval en het beheersen van verwerkingskosten daarvan.

Hoe werkt omgekeerd inzamelen?

We gaan afvalstromen die hergebruikt kunnen worden of als grondstof voor andere producten kunnen dienen huis- aan- huis inzamelen. Daarnaast gaan wij ondergrondse containers voor restafval plaatsen, waar inwoners dus restafval naartoe gaan brengen. Dit noemen we omgekeerd inzamelen. Zo kunnen we waardevolle grondstoffen hergebruiken en de afvalverwerkingskosten beter beheersen.

 • Voor laagbouwwoningen geldt dat grijze minicontainers die voorheen voor restafval waren, stickers met scheidingstips krijgen en eenmalig worden gespoeld. Daarna worden ze alleen nog ingezet voor inzameling van verpakkingen van plastic, metaal (blik) en drankpakken (pmd). Pmd hoeft dus niet meer in zakken langs de straat worden aangeboden. De groene container voor gft en de blauwe container voor papier/karton blijven behouden.
 • Het restafval wordt ingezameld via ondergrondse containers in de buurt. Deze containers worden extra neergezet binnen loopafstand.
 • Bewoners van appartementengebouwen waren al gewend aan ondergrondse containers. Voor hen verandert er echter ook iets. Deze bewoners gaan voortaan restafval en pmd-afval samen in één container inleveren. De afvalverwerker zorgt dat restafval en pmd achteraf gescheiden verwerkt worden. Tegelijk herintroduceren we voor de appartementengebouwen gescheiden inzameling voor het groente-, fruit- en etensresten (gfe). Hiervoor komen aparte nieuwe inworpzuilen bij de gebouwen. Bewoners krijgen een keukenemmertje om het scheiden thuis makkelijker te maken.
 • Om misbruik van de containers te voorkomen zullen alle ondergrondse containers voor restafval en pmd én bovengrondse containers voor gfe afgesloten worden en open te maken zijn met een pas. Containers voor papier en glas worden niet afgesloten.
 • Bovengrondse wijkcontainers voor papier en karton worden vervangen door ondergrondse containers. Ook worden er meer papiercontainers geplaatst. Hetzelfde geldt voor glascontainers.
 • Inwoners van het buitengebied krijgen er een minicontainer bij voor pmd. De zakkeninzameling verdwijnt.
 • De textielcontainers blijven voorlopig bovengronds.
Zienswijzeprocedure en locaties

De gemeente Vijfheerenlanden maakt bij de keuze van de locaties van de ondergrondse containers voor restafval gebruik van een zienswijzeprocedure. Dat staat in een brief die alle huishoudens in de voormalige gemeente Vianen eind december ontvangen. Inwoners hebben de mogelijkheid om een zienswijze in te dienen tegen de plaats waar een container komt. Hoe dat in zijn werk gaat, wordt binnenkort uitgelegd op deze webpagina. Hier vindt u binnenkort ook de locaties van de containers. De plattegronden zijn ook in het Stadhuis Vianen in te zien tijdens de openingstijden. De zienswijzeprocedure wordt aangekondigd op de gemeentepagina in het Kontakt.

Een zienswijze indienen kan van 27 december 2021 tot en met 4 februari 2022. Ook tijdens de spreekuren kunnen eventuele zienswijzen bekend worden gemaakt.

Zienswijze indienen

Tegelijkertijd organiseren we voor bewoners spreekuren. Via een 1-op-1 gesprek gaan we met bewoners in gesprek over de nieuwe situatie en andere afval-gerelateerde vragen. Voor een formeel bezwaar verwijzen we bewoners naar de zienswijzeprocedure.

Meer informatie over Afvalinzameling staat op de website van Waardlanden. Daar staat ook uitgebreide Scheidingswijzer.

Locaties

Amaliastein

De bovengrondse glascontainer op de hoek van de Wilhelmina van Haeftendreef 32 wordt weggehaald. Daarvoor in de plaats komen twee ondergrondse glascontainers terug in de wijk.

Nieuwe locaties:

 • Amaliastein, in de hondenuitlaatplaats op hoek met Anna Johanna van Nassaustraat (2 ondergrondse restafvalcontainers)
 • Joke Smitlaan, in de groenstrook naast de parkeervakken ter hoogte van nr. 2 (1 ondergrondse restafvalcontainer en 1 ondergrondse glascontainer)
 • Joke Smitlaan, in de bestrating op de hoek met de Christina Weidner Slorsstraat (1 ondergrondse restafvalcontainer)
 • Agniese van Langerakdreef, in de groenstrook op de kop van het parkeerterrein op de hoek met de Margaretha van Borselenstraat (1 ondergrondse restafvalcontainer en 1 ondergrondse glascontainer)
Vianen West

(Wijzigingen) Bestaande locaties

 • Clarissenhof, 2 Restafval, 1 Papier, 1 Glas en 1 bovengrondse GFT
 • Ursulinehof (Helsdingse Achterweg), 1 Restafval, 2 Glas en 1 Papier
 • Benedictushof, 2 Restafval en 1 Papier
 • Ursulinehof, 2 Restafval
 • Ruinkamp, 2 Restafval, 1 Glas en 1 Papier

Nieuwe locaties

 • Langeweg, op de hoek met het Franciscushof (1 ondergrondse restafvalcontainer en 1 ondergrondse glascontainer)
 • Langeweg, in de bestrating achter de wegversmalling op de hoek met de Augustinushof (1 ondergrondse restafvalcontainer)
 • Langeweg, in de groenstrook naast aanbiedplaats minicontainers Mariënhof (1 ondergrondse restafvalcontainer)
 • Mariënhof, in de groenstrook ter hoogte van Mariënhof 151 (2 ondergrondse restafvalcontainers)
 • Molengraaf, in de groenstrook ter hoogte van nummers 77 en 64 (2 ondergrondse restafvalcontainers)
 • Klaverkamp, op de locatie van de glascontainer (1 ondergrondse restafvalcontainer en 1 ondergrondse glascontainer)
 • Clarissenhof, in de groenstrook naast de bushalte ter hoogte van Clarissenhof 105 (2 ondergrondse restafvalcontainers)
 • Rietkamp, in de groenstrook ter hoogte van nummer 73 (2 ondergrondse restafvalcontainers)
 • Beltmolen, in de bestrating op de hoek met de Dammolen op de plek van de huidige bovengrondse glascontainer (2 ondergrondse restafvalcontainers en 1 ondergrondse glascontair)
 • Beltmolen, in de groenstrook op de hoek met de Korenmolen ter hoogte van nummer 54 (1 ondergrondse restafvalcontainer)
 • Beltmolen, in de groenstrook naast het voetpad en basketbalveld (1 ondergrondse container restafval en 1 ondergrondse glascontainer)
 • Staartmolen, naast parkeerplaatsen ter hoogte van nummer 26 (1 ondergrondse restafvalcontainer)
 • Wipmolen, in de groenstrook op de hoek ter hoogte van Wipmolen nummer 1 (1 ondergrondse restafvalcontainer)
 • De Zijp, in de bestrating van de bocht ter hoogte van nummer 46 (1 ondergrondse restafvalcontainer)
 • Uithoflaan, in de groenstrook ter hoogte van nummer 8 op de hoek met De Noord (1 ondergrondse restafval container)
 • Norbertushof, in de groenstrook naast nummer 11 (1 ondergrondse restafvalcontainer)
 • Dominicushof, in de groenstrook ter hoogte van nummer 128 (2 ondergrondse restafvalcontainers en 1 ondergrondse glascontainer)
 • Het Zand, in de groenstrook op de hoek met Lange Waaijsteeg naast het struinpad (1ondergrondse restafvalcontainer)
Blankenborch en Hogeland en omgeving

(Wijzigingen) Bestaande locaties

 • Rijsenborch 225/251, 2 Restafval en 1 Papier
 • Rijsenborch 117/143, 2 Restafval
 • Rijsenborch 45/71, 2 Restafval en 1 Papier
 • Rjsenborch / Merenborch 38, 2 Restafval
 • Rijsenborch 58, 2 Restafval, 1 Glas en 1 Papier
 • Rijsenborch 114/120, 2 Restafval en 1 Papier
 • Merenborch 102, 2 Restafval
 • Merenborch 82, 2 Restafval en 1 Papier
 • Stammershoefstraat, 2 Restafval en 1 Papier
 • Stammershoefstraat, 2 Restafval en 1 Papier
 • Louise Christinestraat, 1 Restafval

Nieuwe locaties

 • De Bol, in de parkeerplaats ter hoogte van Aimé Bonnastraat 7 (1 ondergrondse restafvalcontainer)
 • Stammershoefstraat, in de groenstrook op de hoek met Hogelandseweg 70 (1 ondergrondse restafvalcontainer en 1 ondergrondse glascontainer)
 • Giessenborch, in de groenstrook tussen nummer 21 en 23 (1 ondergrondse restafvalcontainer en 1 ondergrondse glascontainer)
 • Wilhelminastraat, in de groenstrook op de hoek met de Mauritsstraat (1 ondergrondse restafvalcontainer)
 • Wilhelminastraat, in de groenstrook op de hoek met de Hoge Biezenweg (1 ondergrondse restafvalcontainer en 1 ondergrondse glascontainer)
 • Herman de Manstraat, in de hondenuitlaatplek op de hoek met de Professor Doctor C. Winklerstraat (2 ondergrondse restafvalcontainers)
 • Maximastraat, in de groenstrook ter hoogte van de parkeerboxen (1 ondergrondse restafvalcontainer)
 • Irenestraat, in de bestrating waar momenteel de bovengrondse papiercontainers staat (1 ondergrondse papiercontainer)
 • Van den Brinkstraat, in de groenstrook achter de stoep op de hoek M.E. Hartmanstraat (2 ondergrondse restafvalcontainers en 1 ondergrondse glascontainer)
 • Prins Bernhardplantsoen, in de groenstrook ter hoogte van nummer 2 (1 ondergrondse restafvalcontainer)
 • Zwanengat, in de groenstrook op de hoek met De Bleek (1 ondergrondse restafvalcontainer en 1 ondergrondse glascontainer)
 • Aime Bonnastraat, op de huidige plek van ondergrondse containers (1 ondergrondse restafvalcontainer en 2 ondergrondse glascontainers)
De Hagen

(Wijzigingen) Bestaande locaties

 • Reigerstraat, 1 Restafval
 • Jan van Arkelstraat, 1 Restafval en 1 Glas
 • Grote Geusplein, 2 Restafval, 1 Papier en 1 Glas
 • Vijfheerenlanden ‘Kruisdistel’, 2 Restafval, 1 Papier en 1 Glas
 • Vijfheerenlanden ‘Veldsalie’, 2 Restafval, 1 Papier en 1 Glas
 • Vijfheerenlanden ‘Boterbloem’, 3 Restafval, 2 Papier en 1 Glas
 • Vijfheerenlanden ‘Rijstgras’, 3 Restafval, 2 Papier en 1 Glas
 • Vijfheerenlanden ‘Watergentiaan’, 3 Restafval
 • Vijfheerenlanden ‘Zwanenbloem’, 3 Restafval
 • Vijfheerenlanden ‘Donjon’, 3 Restafval
 • Vijfheerenlanden ‘Winkelcentrum’, 2 Glas en 1 Papier
 • Vijfheerenlanden ‘Pijlkruid I’, 1 Restafval
 • Vijfheerenlanden ‘Pijlkruid II’, 2 Restafval en 2 Papier
 • Brugstraat ‘Zilvermos’, 2 Restafval en 2 Papier
 • Brugstraat ‘Korenbloem’, 2 Restafval en 1 Papier
 • Jan Blankenweg, 2 Restafval en 1 Papier

Nieuwe locaties

 • Buizerdlaan, in de groenstrook achter de stoep op de hoek met de Sperwerstraat 33 (2 ondergrondse restafvalcontainers)
 • Meeuwenstraat, in de hondenuitlaatplaats ter hoogte van Lijsterstraat 31 (2 ondergrondse restafvalcontainers
 • Jan van Arkelstraat, in de bestrating op de hoek met de Willem van Duvenvoordestraat (1 ondergrondse restafvalcontainer)
 • Walraven 1 Straat, in de groenstrook op de hoek met Johan Wolferstraat (2 ondergrondse restafvalcontainers)
 • Brugstraat, in de stoep aan de kant van de Kastanjelaan 1 (1 ondergrondse restafvalcontainer)
 • Olmenstraat, in de groenstrook op de hoek met de Populierstraat (1 ondergrondse restafvalcontainer en 1 ondergrondse glascontainer)
 • Goudenregenstraat, in de groenstrook ter hoogte van nummer 18 (1 ondergrondse restafvalcontainer)
 • Goudenregenstraat, in de groenstrook tegenover de garages op de hoek met de Kastanjelaan (1 ondergrondse restafvalcontainer)
 • Meidoornlaan, in de groenstrook op de hoek met de Populierstraat (1 ondergrondse restafvalcontainer en 1 ondergrondse glascontainer); bestaande glascontainer vervalt.
 • Hazelaarstraat, in de bestrating op de hoek met de Prunusstraat (1 ondergrondse restafvalcontainer en 1 ondergrondse glascontainer); bestaande glascontainer vervalt.
Vianen Binnenstad

Bestaande locatie

 • Badhuisstraat, 1 Restafval en 1 Glas

Nieuwe locaties

 • Weesdijk, in de groenstrook op de hoek met de Korte Kerkstraat (1 ondergrondse restafvalcontainer)
 • Schoolstraat, in de bestrating op de hoek met de Walsland ter hoogte van de bibliotheek (1 ondergrondse restafvalcontainer)
 • Brederodestraat, tegenover de garage van nummer 29 (1 ondergrondse restafvalcontainer)
 • Voorstraat, in de bestrating ter hoogte van de Lombardstraat (2 ondergrondse restafvalcontainers)
 • Kerkstraat, in de parkeerplaats op het parkeerterein ter hoogte van nummer 53 (2 ondergrondse restafvalcontainers)
Hoef en Haag

(Wijzigingen) Bestaande locaties

 • Hoevesteinse Lint, Locatie vervalt
 • Buitengrachtsteeg,2 Restafval, 1 Papier, 1 Glas en 1 Textiel

Nieuwe locaties

 • Lekstraat, in de groenstrook op de hoek met de Hagesteijnsestraat (1 ondergrondse restafvalcontainer)
 • Glorie van Hollanderf, in de groenstrook tegenover het complex ‘Glorie van Hollanderf’ (1 ondergrondse restafvalcontainers en 1 ondergrondse glascontainer)
 • Hagesteijnsestraat, in de groenstrook op de hoek met de Gieser Wildemanpad (1 ondergrondse restafvalcontainer)
 • Hoevesteinse Lint, in de groenstrook ter hoogte van nummer 28 (2 ondergrondse restafvalcontainers en 1 ondergrondse glascontainer)
 • Buitenomstraat, in de bestrating op de hoek 1ste Graaf van Hollanddijk ter hoogte van nummer 53 (1 ondergrondse restafvalcontainer)
 • Magnoliaerf, in de groenstrook ter hoogte van nummer 12 (1 ondergrondse restafvalcontainer)
 • Skimmiaerf, in de groenstrook ter hoogte van nummer 2 en Lekstraat 127 (1 ondergrondse restafvalcontainer)
 • Het Blokhuis, in de groenstrook op de hoek met de Hagesteinsestraat (1 ondergrondse restafvalcontainer)

 

Hagestein

Bestaande locatie

 • Bongerd, 2 Restafval, 1 Glas en Textiel blijft bovengronds

Nieuwe locaties

 • Dorpsstraat, in de groenstrook op de hoek met de Stuwstraat (1 ondergrondse restafvalcontainer)
 • Maatgraaf, in de groenstrook ter hoogte van Maatgraaf 7 (1 ondergrondse restafvalcontainers en 1 ondergrondse glascontainer)
 • Engweg, in de hondenuitlaatplaats (2 ondergrondse restafvalcontainers)
Everdingen

Bestaande locatie

 • Graaf Florisstraat, 1 Restafval, 1 Glas en Textiel blijft bovengronds

Nieuwe locaties

 • Prins Bernhardstraat, in de hondenuitlaatplaats (2 ondergrondse restafvalcontainers)
 • Graaf Huibertlaan, in de groenstrook tussen nummer 5A en 7A (1 ondergrondse restafvalcontainer)
Zijderveld

(Wijzigingen) Bestaande locaties

 • Dorpsweg, 1 Restafval, 1 Glas en Textiel blijft bovengronds
 • Krooshofstraat, Vervalt

Nieuwe locaties

 • Schoolstraat, in de groenstrook op de hoek met de Kerkweg (1 ondergrondse restafvalcontainer en 1 ondergrondse glascontainer)
 • Santcamp, in de hoek parkeerplaats ter hoogte van nummer 3 (2 ondergrondse restafvalcontainers)
 • Krooshofstraat, in de groenstrook naast Krooshofstraat 1