Werkzaamheden Laantje van Van Iperen

Het Laantje van Van Iperen wordt ingericht als 30 km gebied. Hier vindt u de tekeningen.

Het Laantje van Van Iperen wordt ingericht als 30 km gebied. Hier vindt u de tekeningen.

Ontwerp

Bij het ontwerp zijn we gehouden aan voorwaarden die horen bij een inrichting van een 30 km gebied. Bij het ontwerpen hebben we ook rekening gehouden met bestaande inritten. Op de locaties waar de weg een andere straat kruist maken wij een plateau. Zit deze heel dicht op een andere zijstraat zoals bij de Asterstraat, dan wordt deze wel op dezelfde manier ingericht maar zal het plateau visueel zijn.

Kunt u de kaarten niet downloaden of gebruiken? Neem contact met ons op via 088-599 7482 of mail naar: e.versluis@vijfheerenlanden.nl

Klimaat adaptieve parkeerplaatsen

Waar mogelijk maken wij parkeerplaatsen klimaat adaptief. Zo kan er meer water in de grond lopen of trager afgevoerd worden. In dit plan leggen we de haaksparkeerplaatsen aan het begin van het Laantje van Van Iperen op deze manier aan. We zullen hier gebruik maken van grasbetonstenen die we vullen met fijn split.

Planning werkzaamheden

Zoals het er nu naar uitziet worden de laatste woningen achteraan de straat voor de vakantie opgeleverd.

Wij hebben de aannemer die ook voor de ontwikkelaar het gebied voorziet van bestrating opdracht gegeven deze kruising direct mee te nemen. Hiermee voorkomen we meerdere keren overlast voor de direct omwonenden maar ook voor de nieuwe bewoners. De oplevering van de woningen gaat dus sneller dan verwacht. De aannemer start dan al in week 27 om daar ter plaatse het plateau aan te brengen.

De overige werkzaamheden worden verder voorbereid en gaan we aanbesteden. Waarbij we deze uiterlijk in het najaar van 2022 uit willen voeren.

Vragen

Heeft u vragen/opmerkingen schroom dan niet contact op te nemen  met de projectleider de heer E. Versluis via telefoonnummer 088-599 7482 of via de mail: e.versluis@vijfheerenlanden.nl