Bewonersbrief september 2022

De voorbereidingen zijn afgerond en we gaan in de week van maandag 3 oktober 2022 starten met de uitvoering.

Geachte bewoner(s),

In juni 2022 hebben wij u geïnformeerd over de herinrichting van het Laantje van Van Iperen te Leerdam. De voorbereidingen zijn afgerond en we gaan in de week van maandag 3 oktober 2022 starten met de uitvoering.

Planning werkzaamheden

De werkzaamheden duren ongeveer 6 weken en zullen gefaseerd worden uitgevoerd. De aannemer die dit werk uitvoert is aannemersbedrijf Gebroeders van Breda uit Geldermalsen. De contactpersoon van de aannemer is de heer H. Dappers, hij is bereikbaar via 06 - 8269 9360.

De aannemer zal vanaf nu de communicatie overnemen over de fasering en bereikbaarheid. Kort voor aanvang ontvangt u van de aannemer nog nadere informatie.

De toezichthouder namens de gemeente is de heer P. Hoekman, hij is bereikbaar via 06 - 1917 6612.

Werkzaamheden Stedin

Stedin heeft ook werkzaamheden in deze straat. Dit betreft het aanleggen van nieuwe kabels om het netwerk klaar te maken voor de toekomst. De voorbereiding en bestelling van materialen laat nog dusdanig lang op zich wachten dat wij hier niet op zullen wachten. Bij diverse kruispunten gaan wij in opdracht van Stedin al wel mantelbuizen aanleggen zodat de aansluitende wegen niet meer open hoeven en de overlast voor u beperkt blijft.

Zodra Stedin zover is om de werkzaamheden uit te voeren zullen zij de communicatie hierover zelf opstarten. 

Hopende u hiermee voor nu voldoende te hebben geïnformeerd,

Met vriendelijke groet,

namens het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Vijfheerenlanden,

Edwin Versluis
Projectleider Civiel
Gemeente Vijfheerenlanden