Werkzaamheden Jacoba van Beijerenstraat Leerdam

Vanaf medio september gaat Gebr. de Ronde B.V. in opdracht van Gemeente Vijfheerenlanden rioolwerkzaamheden en bestratingswerkzaamheden uitvoeren in de Jacoba van Beijerenstraat in Leerdam.

Vanaf medio september 2023 gaat Gebr. de Ronde B.V. in opdracht van Gemeente Vijfheerenlanden rioolwerkzaamheden en bestratingswerkzaamheden uitvoeren in de Jacoba van Beijerenstraat in Leerdam.
Voor bewoners en omwonende van de Jacoba van Beijerenstraat is de kans groot dat zij hiervan (verkeers)hinder ondervinden.

De complete straat zal, in fases, worden opgebroken en er wordt een diepe sleuf gegraven om het riool aan te brengen. Een groot aantal parkeerplaatsen in de Jacoba van Beijerenstraat zal daardoor gedurende de werkzaamheden niet bereikbaar zijn en er wordt een omleidingsroute ingesteld.

Aanpassingen aan het riool

Uit rioolinspecties is gebleken dat het riool in de Jacoba van Beijerenstraat in slechte staat is. Deze wordt dan ook vervangen. Om het rioolstelsel daarnaast klaar te maken voor de toekomst wordt er ook een nieuw riool aangelegd. Een riool speciaal voor hemelwater. In het nieuwe rioolstelsel wordt het regen- en afvalwater dan gescheiden afgevoerd.

Wanneer worden de werkzaamheden uitgevoerd?

De werkzaamheden starten medio september 2023. De verwachting is dat de werkzaamheden eind oktober 2023 gereed zijn.