Vouwwagen met lekke band

Sinds vier weken staat er in Lexmond vlakbij Lakerveld 44 een vouwwagen met een lekke band in de groenstrook geparkeerd. De gemeente verzoekt de eigenaar zich te melden en de vouwwagen zo snel mogelijk te verwijderen.

Sinds vier weken staat er in Lexmond vlakbij Lakerveld 44 een vouwwagen met een lekke band in de groenstrook geparkeerd. Het kenteken van de vouwwagen is verwijderd.

Eigenaar

De gemeente verzoekt de eigenaar zich te melden en de vouwwagen zo snel mogelijk te verwijderen. Wanneer deze binnen twee weken nog niet is verwijderd, doet de gemeente dat. Het voertuig wordt dan 13 weken bewaard. Als de eigenaar in deze tijd niet is gevonden, wordt de vouwwagen vernietigd.

Meer informatie

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met het team Toezicht en Handhaving van de gemeente Vijfheerenlanden via 088 - 599 7000.