Vijfheerenlanden halverwege het jaar financieel op koers

Op basis van de halfjaarlijkse cijfers stevent de gemeente Vijfheerenlanden naar verwachting af op een positief resultaat van €3,1 miljoen over 2020.

Op basis van de halfjaarlijkse cijfers stevent de gemeente Vijfheerenlanden naar verwachting af op een positief resultaat van €3,1 miljoen over 2020. Dat blijkt uit een tussentijdse rapportage aan de gemeenteraad. Dat is veel meer dan de €0,5 miljoen die begroot is. Het resultaat komt deels door eenmalige meevallers en de inzet van reserves. De gemeente heeft de komende jaren structureel €300.000,-- meer kosten.

Kosten jeugdzorg

Net als bij veel andere gemeenten in Nederland lopen de uitgaven voor jeugdzorg in de gemeente Vijfheerenlanden erg op. Sinds het Rijk de verantwoordelijkheid voor jeugdzorg bij de gemeentes heeft gelegd is dit probleem er en lijkt het alleen maar toe te nemen. In de gemeente Vijfheerenlanden is het tekort €1,2 miljoen. Hier zijn verschillende oorzaken voor. Zo is de prijs voor zorg meer gestegen dan voorzien. Ook werd er meer zorg afgenomen waar de kosten ook hoger zijn uitgevallen dan begroot.

Sinds 2019 wordt in de gemeente Vijfheerenlanden gestuurd om de kosten zoveel mogelijk in bedwang te houden. Dat gebeurt onder andere door te kijken naar het resultaat van de verleende zorg.