Veranderingen rond afvalinzameling

De komende tijd zijn er veranderingen rond afvalinzameling in gemeente Vijfheerenlanden. Wat er voor u verandert, hangt af van uw woonsituatie.

De komende tijd zijn er veranderingen rond afvalinzameling in gemeente Vijfheerenlanden. Wat er voor u verandert, hangt af van uw woonsituatie. Veranderingen kunnen soms lastig zijn. Dat begrijpen we. Daarom hebben we zorgvuldig gewerkt aan de voorbereidingen. We voeren de veranderingen stap voor stap door.

Milieupas per huishouden

In oktober stuurt Waardlanden alle inwoners in de bebouwde kom van Vijfheerenlanden een milieupas met uitleg over het gebruik van de pas. Daarna sluiten we de verzamelcontainers voor restafval. Deze containers zijn dan alleen nog te openen met de pas. U hoeft hiervoor niet apart te betalen. Deze verandering helpt de gemeente problemen zoals afvaltoerisme aan te pakken.

De verzamelcontainers voor plastic verpakkingen, metalen verpakkingen en drankpakken (pmd) verdwijnen. Uit afvalanalyses is gebleken dat de kwaliteit van pmd in verzamelcontainers onvoldoende is. Daarom mogen bewoners van een appartement, bovenwoning of laagbouwwoning zonder containers pmd en restafval samen weggooien. Dit afval wordt later met behulp van machines gesorteerd. Hierdoor kunnen we meer recyclen en hoeven we minder restafval te verbranden. Alle andere grondstoffen zoals glas, textiel, papier en karton kunnen inwoners gewoon blijven scheiden. Ook kunnen inwoners van hoogbouw nu hun groente-, fruit- en tuinafval en etensresten (gft) scheiden. Want met de pas kunnen zij de nieuwe containers voor groente-, fruit- en tuinafval en etensresten (gft) openen.

Naar milieustraat met milieupas

Vanaf 1 december 2023 hebben alle inwoners de milieupas nodig voor toegang tot de milieustraten van Waardlanden. U hoeft hiervoor niet apart te betalen. Inwoners van het buitengebied en aan de rand van gemeente Vijfheerenlanden ontvangen daarvoor later dit jaar ook milieupas per huishouden. Met de milieupas kunnen inwoners van het buitengebied de restafvalcontainers in de kernen niet openen. Deze inwoners hebben in het najaar van 2022 een nieuwe restafvalcontainer gekregen waarin zij hun restafval kunnen weggooien.

Minder restafval door beter scheiden

De gemeente en Waardlanden willen inwoners aanmoedigen en helpen om restafval te verminderen en afval nóg beter te scheiden. Hiervoor stelde de gemeente een nieuw afval- en grondstoffenbeleid op. In dit plan staat hoe we de hoeveelheid restafval terugbrengen. We willen van 232 kilogram in 2020 naar 100 kilogram per persoon per jaar in 2025. Landelijk is het doel dat er in 2050 geen restafval meer mag zijn. Al het afval moet dan, en liefst nog eerder, weer tot grondstof te verwerken zijn.

Belangrijk voor milieu én portemonnee

Samen met u willen we op een meer duurzame manier omgaan met afval. Daarvoor is het belangrijk dat u thuis uw afval zo veel mogelijk sorteert en gescheiden aanbiedt. Als iedereen zorgt voor minder afval, het beter scheidt en meer hergebruikt, hoeven we minder nieuwe materialen uit de aarde te halen. Ook blijft er minder restafval over dat verbrand moet worden. Want restafval verbranden wordt steeds duurder door de verbrandingsbelasting van de Rijksoverheid. Minder afval is dus belangrijk voor het milieu én voor de portemonnee.

Meer informatie en vragen

Het kan zijn dat u vragen heeft over de veranderingen. Dat is begrijpelijk. Daarom vindt u op waardlanden.nl/samenafvalvrij in meerdere talen informatie en het antwoord op veelgestelde vragen.