Veiligheid in gemeente Vijfheerenlanden

Het is een altijd actueel thema ‘Veiligheid’. Gemeente Vijfheerenlanden is er voortdurend mee bezig.

Het is een altijd actueel thema ‘Veiligheid’. Gemeente Vijfheerenlanden is er voortdurend mee bezig. Samen met partners zoals de Omgevingsdienst Utrecht, Stedin, Veiligheidsregio Utrecht en de politie voert de gemeente controles uit. Zo worden mogelijke criminele activiteiten onderzocht. 

Controles

Door vaak en gestructureerd te controleren kunnen gevaarlijke of criminele situaties voorkomen worden. Dit is een van de manieren waarop de gemeente en haar partners ondermijning van de samenleving aanpakt. Ondermijning is bijvoorbeeld illegale drugshandel welke onschuldige inwoners in gevaar brengt door geweld. Maar ook dat deze criminelen bij de grootschalige hennepteelt misbruik maken van legale bedrijven om hun winsten wit te wassen. Ze gebruiken voorzieningen van eerlijke organisaties en ondernemers om hun illegale praktijken mogelijk te maken. Zo wordt de samenleving ondermijnt door criminelen.

Zelf in actie

Wij willen een gemeente zijn waarin iedereen zich veilig voelt. We werken daarom met meerdere partners aan de aanpak van ondermijning. Maar ook uw hulp hebben we nodig. Zo kunnen we sneller criminelen stoppen en ondermijning voorkomen. 
Wilt u zelf een bijdrage leveren aan de leefbaarheid en veiligheid in uw buurt, let dan goed op eventuele signalen van ondermijning. 

Als iets te mooi is om waar te zijn, meld dit dan. Dat kan op de volgende manieren:

  • Telefonisch via 0900 - 8844 als u informatie of een vraag heeft voor de politie of contact wil met uw wijkagent.
  • Online via de website politie.nl.
  • Anoniem via Meld Misdaad Anoniem, kijk voor meer informatie op de website meldmisdaadanoniem.nl.

Meer informatie

Wilt u meer weten of hoe ondermijning is te herkennen en wat eraan is te doen? Download de ondermijningsapp op de website ondermijningapp.nl. Hier vindt u 24/7 nieuws over ondermijning. Verder staat de app vol met informatie over bijvoorbeeld de signalen van ondermijning en kunt u uw kennis testen met een quiz.