Vaststelling Oeverbeleidsplan

De gemeenteraad heeft het Oeverbeleidsplan Vijfheerenlanden 2021-2025 vastgesteld. Dit plan geeft richting aan de uitvoering van de beheer- en onderhoudstaken van de gemeentelijke oevers.

De gemeenteraad heeft het Oeverbeleidsplan Vijfheerenlanden 2021-2025 vastgesteld. Dit plan geeft richting aan de uitvoering van de beheer- en onderhoudstaken van de gemeentelijke oevers.

Oevers met een geleidelijke overgang van water naar land, die planten en dieren alle ruimte geven zodat een rijk en gevarieerd leven ontstaat, noemen we natuurvriendelijke oevers. Natuurvriendelijke oevers vormen een beschutte leefomgeving voor bijvoorbeeld insecten, kikkers, padden, kleine zoogdieren en vissen. De oever- en waterplanten zijn een prima plek om te schuilen, op te groeien, voort te planten en voedsel te vinden. Door het stimuleren van de aanleg van natuurvriendelijke oevers verbeteren we de ecologie, waterkwaliteit, biodiversiteit, robuustheid en klimaatbestendigheid van het watersysteem en het openbaar groen.

In het Oeverbeleid kijken we naar kansen om oeverbescherming om te vormen naar natuurvriendelijke oevers. Jaarlijks willen we 500 meter omvormen. We hanteren een voorkeursstrategie in drie stappen bij de aanleg van een nieuwe oever of vervanging van oeverbescherming. Bij stap 1 kijken we eerst of een natuurvriendelijke oever aangelegd kan worden. Als dit niet mogelijk is, dan kijken we bij stap 2 of de oever natuurlijk ingericht kan worden. Als dit ook niet mogelijk is, dan kiezen we bij stap 3 voor de aanleg van oeverbescherming.