Perceel in Leerdam valt af als asielzoekers opvanglocatie

De locaties Vianen en Meerkerk worden de komende tijd nader onderzocht op haalbaarheid voor kleinschalige opvang.

Op verzoek van het COA (Centraal Orgaan opvang Asielzoekers) heeft de gemeente Vijfheerenlanden gekeken naar mogelijkheden voor opvanglocaties voor asielzoekers en statushouders. We bevinden ons nu in de ideeënfase. Eén van de ideeën was een stuk grond tussen de Bruininxdeelsekade en de Parallelweg. 

Locatie Leerdam van tafel

Het stuk grond is in eigendom bij het Rijk. Vanwege de discussie in de commissie WOS vorige week hebben we er bij het Rijk op aangedrongen duidelijkheid te geven over de beschikbaarheid van het perceel. Dat is gelukt. Het Rijk heeft ons laten weten dat het stuk grond niet beschikbaar kan worden gesteld als opvanglocatie voor asielzoekers en statushouders. Daarmee is deze locatie als idee van tafel en wordt het niet verder uitgewerkt. We hebben dit de omwonenden in Leerdam via een brief laten weten.

Compliment

Wethouder Cees Taal: “Wij willen alle inwoners en ondernemers heel hartelijk danken voor alle reacties die wij per telefoon, mail, via insprekers in de commissie en bij het spreekuur van de wethouder hebben ontvangen.”

Vervolg

De locaties Vianen en Meerkerk worden de komende tijd nader onderzocht op haalbaarheid voor kleinschalige opvang, zoals in de commissie Welzijn, Onderwijs en Sport (WOS) is besproken.