Stand van zaken asielopvang

Lees op deze pagina alle nieuwsberichten over de opvanglocaties voor asielzoekers en statushouders.

Het COA (Centraal Orgaan opvang Asielzoekers) heeft gemeenten via de provincie Utrecht gevraagd naar mogelijkheden voor opvanglocaties voor asielzoekers en statushouders. Ook Vijfheerenlanden kreeg deze vraag.

Lees op deze pagina alle nieuwsberichten over de opvanglocaties voor asielzoekers en statushouders.

26-03-2021 - ir. D.S. Tuijnmanweg valt af als asielzoekers opvanglocatie
26-01-2021 - Perceel in Leerdam valt af als asielzoekers opvanglocatie
22-01-2021 - Opvanglocaties vragen en antwoorden
21-01-2021 - Vervolg asielopgave na commissievergadering
19-01-2021 - Zoeklocaties opvang asielzoekers op agenda
18-01-2021 - Brief aan omwonenden