Speedpedelecs met ontheffing toegestaan op het fietspad

Vanaf 1 november 2023 kunt u een gratis ontheffing aanvragen om gebruik te maken van het fietspad.

Bent u eigenaar van een speedpedelec? Dan kunt u vanaf 1 november 2023 een gratis ontheffing aanvragen om gebruik te maken van het fietspad. Deze ontheffing is onderdeel van een proef en loopt tot 1 juli 2025. De proef is een initiatief van provincie Utrecht, gemeenten Amersfoort en Utrecht.

Waarom deze proef?

De provincie Utrecht wil samen met de Utrechtse gemeenten het gebruik van de speedpedelec stimuleren als duurzaam vervoersmiddel. Dit met het idee dat een rit met een speedpedelec de auto vervangt. Een speedpedelec neemt minder ruimte in het verkeer in, is beter voor het milieu en beter voor de gezondheid.

Voor speedpedelecs gelden nu nog de regels voor bromfietsen. Als er geen bromfietspad is, moet de snelle fiets op de rijbaan rijden op wegen met een maximumsnelheid tot 50 kilometer per uur. Sommige bestuurders van speedpedelecs voelen zich kwetsbaar tussen de (vracht)auto’s, motoren en brommers.

Met een ontheffing voor het fietspad kunnen gebruikers van een speedpedelec straks zelf kiezen waar ze zich veilig voelen. Op de rijbaan of met aangepaste snelheid (maximaal 30 km per uur) als gast op het fietspad. Voor de ontheffing gelden gedragsregels, deze vindt u op onze pagina over speedpadelecs.

Hoe vraag ik een ontheffing aan?

U kunt een ontheffing aanvragen op de website van de gemeente Utrecht: utrecht.nl/speedpedelec. Deze ontheffing geldt voor alle Utrechtse provinciale fietspaden en de deelnemende gemeenten in de provincie Utrecht en Gelderland. De ontheffing is geldig tot 1 juli 2025.

Verkeersveiligheid

In vergelijkbare pilots in Rotterdam en Amersfoort is geen toename te zien in het aantal meldingen van ongevallen of klachten met speedpedelecs. De verkeersveiligheid die wordt ervaren bleef gelijk.