Provinciale Omgevingsvisie ter inzage

De Ontwerp Omgevingsvisie, de Ontwerp Interim Omgevingsverordening en het planMER liggen van 22 september t/m 2 november 2020 ter inzage.

De provincie Utrecht, waar Vijfheerenlanden onderdeel van is, is een geliefde plek om te wonen, werken en recreëren. Naar verwachting wonen er over dertig jaar een kwart meer mensen in de provincie Utrecht dan nu. Hoe zorgt de provincie dat iedereen prettig en gezond kan leven? Het is belangrijk om daar nu al over na te denken.

Omgevingsvisie

In de Omgevingsvisie staat hoe wij willen dat de provincie er in 2050 uitziet. De Omgevingsvisie gaat over onze fysieke leefomgeving: dit is alles op, onder en boven de grond. Denk aan: woningen, bedrijven, fietspaden, wegen, rivieren, recreatieterreinen, natuurgebieden en landbouwgronden. Met de Omgevingsvisie geven we richting aan de toekomstige leefomgeving. Ook voor Vijfheerenlanden. De POVI stelt namelijk de beleidskaders vast, die voor de ruimtelijke ontwikkelingen in Vijfheerenlanden van groot belang zijn. Plannen van initiatiefnemers worden bij afwijking van het bestemmingsplan/omgevingsplan door gemeente en provincie ook getoetst aan de POVI.

Omgevingsverordening

In de Omgevingsverordening staan de regels die bij de Omgevingsvisie horen. Ook zijn de milieugevolgen van het nieuwe beleid in beeld gebracht. De resultaten staan in het Milieueffectrapport (planMER).

Ter inzage

De Ontwerp Omgevingsvisie, de Ontwerp Interim Omgevingsverordening en het planMER liggen van 22 september t/m 2 november 2020 ter inzage. Ze zijn op papier tijdens kantooruren in te zien in het Huis voor de Provincie Utrecht en in de gemeentehuizen en waterschapshuizen. U vindt de plannen ook digitaal op provincie-utrecht.nl/ontwerpomgevingsvisie. In deze periode kan iedereen die dat wil een zienswijze indienen.

Informatieavonden

Op 28 en 29 september en op 8 en 12 oktober zijn er online informatieavonden. Op de informatieavonden is er is gelegenheid tot vragen stellen. Voor de informatieavonden moet u zich aanmelden. Dat kan via de website van de provincie.