Proefprojecten gezocht

De gemeente Vijfheerenlanden wil u in de gelegenheid stellen om proefprojecten Wet kwaliteitsborging te starten.

Zoals u wellicht in vakbladen heeft kunnen lezen, komt de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen er aan. De beoogde datum van inwerkingtreden is 1 januari 2022. Deze wet heeft veel invloed op de bouwsector als op de gemeente als op bevoegd gezag. Het is belangrijk om samen te oefenen met de nieuwe manier van werken. Daarom wil de gemeente Vijfheerenlanden u in de gelegenheid stellen om proefprojecten Wet kwaliteitsborging te starten. Van deze proefprojecten kunnen we allemaal leren en zijn we klaar om met de nieuwe wet te werken als deze in werking treedt. 

De voordelen

  • Uit eerdere proefprojecten is gebleken dat een vergunning sneller verleend kan worden. Dit komt omdat de gemeente de bouwtechnische toets niet meer in behandeling hoeft te nemen. Dit doet de, door u ingehuurde, kwaliteitsborger.
  • De gemeente Vijfheerenlanden geeft 30% korting op de leges als u meedoet aan een proefproject (tot maximaal €50.000).

Als u een proefproject wil starten, stuur dan een e-mail naar omgevingsloket@vijfheerenlanden.nl. Voor meer informatie over de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen: aandeslagmetkwaliteitsborging.nl.