Oude stadsmuur- en toren gevonden in Vianen

Tijdens de aanleg van een hemelwaterriool bij het Walsland in Vianen zijn funderingsresten van de oude stadsmuur en een stadstoren gevonden. Een bijzondere vondst, want nog niet eerder is in Vianen een stadstoren archeologisch onderzocht. De werkzaamheden hebben een stukje verborgen historie van Vianen blootgelegd.

Tijdens de aanleg van een hemelwaterriool bij het Walsland in Vianen zijn funderingsresten van de oude stadsmuur en een stadstoren gevonden. Een bijzondere vondst, want nog niet eerder is in Vianen een stadstoren archeologisch onderzocht. De werkzaamheden hebben een stukje verborgen historie van Vianen blootgelegd.

De funderingsresten zijn opgebouwd uit bakstenen en kloostermoppen. In de rioolsleuf is slechts een klein deel van de toren en muur zichtbaar geworden. Op de oude kaart van Blaeu uit 1648 is dit stukje stadsmuur en de toren nog te zien. Blaeu was een Nederlandse cartograaf (kaartenmaker) die van verschillende steden stadsplattegronden heeft gemaakt, onder andere van Vianen en Leerdam.

In de archeologie is het uitgangspunt om vondsten in de bodem te behouden, omdat ze daar het beste bewaard blijven. Gelukkig kon er nog een aanpassing worden gedaan aan het nieuwe riooltracé. De funderingsresten van de toren en dit stukje stadsmuur kunnen daarom behouden blijven. Helaas zal het niet meer te zien zijn, maar dit stuk Viaanse historie blijft op deze manier wel bewaard.

Wethouder Christa Hendriksen is erg te spreken over de vondst. Deze vondst toont weer aan hoe rijk het Viaanse bodemarchief is. En dat er, zelfs bij relatief kleine werkzaamheden, historie zichtbaar kan worden. Ik ben heel blij dat we het werk zodanig hebben kunnen aanpassen dat de muurresten in de bodem behouden kunnen worden. 

Oude stadsmuur Vianen

Kaart van Blaeu, 1648