Ontwerp-woonvisie ter inzage

Benieuwd naar de Woonvisie? Het ontwerp ligt van 19 maart tot en met 29 april 2020 ter inzage.

Wat maakt het goed wonen in Vijfheerenlanden? Hoe kunnen we die kwaliteiten behouden en versterken? Welke woonwensen hebben inwoners? Via een uitgebreid traject zijn deze vragen in de Woonvisie 2020-2025 beantwoord. Deze visie benoemt wat we willen gaan doen om meer evenwicht in de woningvoorraad te krijgen, zodat het ook in de toekomst fijn wonen blijft in de gemeente Vijfheerenlanden en inwoners een lokale wooncarrière kunnen doorlopen. Het ontwerp van de Woonvisie is met leden van de gemeenteraad, de woningbouwcorporaties, huurdersorganisaties, zorg- en marktpartijen, bewonersinitiatieven en informatie uit gesprekken met inwoners en het vorig jaar gehouden bewonersonderzoek tot stand gekomen. 

Ter inzage

Benieuwd naar de Woonvisie? Het ontwerp ligt van 19 maart tot en met 29 april 2020 ter inzage in de gemeentehuizen. U kunt het document downloaden op deze pagina. 

Zienswijze indienen

Een zienswijze indienen kan door:

  • het sturen van een e-mail naar info@vijfheerenlanden.nl t.a.v. team WWRD
  • schriftelijk naar Gemeente Vijfheerenlanden, T.a.v. Team WWRD, Postbus 11, 4140 AA Leerdam

Vervolg

Na de inzageperiode worden alle reacties verzameld en van een antwoord voorzien in een Nota van Beantwoording. Het college vertaalt deze nota in de definitieve Woonvisie die voor de zomervakantie van 2020 ter vaststelling aan de gemeenteraad wordt aangeboden.

Vragen

Mocht u naar aanleiding van deze email nog vragen hebben dan kunt u contact opnemen met Gert-Jan Hanning via 088-599 7245 of Bernadet van Vliet via 088 - 599 7251.