Ontvang uw gemeentelijke belastingaanslag voortaan digitaal

U kunt uw aanslag gemeentelijke belastingen voortaan digitaal ontvangen via de berichtenbox van MijnOverheid.

De gemeente Vijfheerenlanden wil haar digitale dienstverlening vergroten. Daarom kunt u uw aanslag gemeentelijke belastingen voortaan digitaal ontvangen via de berichtenbox van MijnOverheid.

Als u er voor kiest om de aanslag gemeentelijke belastingen digitaal te ontvangen, dan ontvangt u per mail een melding dat er een bericht in uw Berichtenbox staat. U ontvangt de aanslag dan niet meer via de post.

U kunt dit eenvoudig regelen door een account op mijnoverheid.nl aan te maken.

U heeft al een account

U heeft uw account bij MijnOverheid al geactiveerd. Log in op mijnoverheid.nl met uw DigiD. U ziet welke overheidsdiensten zich recent hebben aangesloten bij MijnOverheid. Vink aan dat u van gemeente Vijfheerenlanden digitaal post wilt ontvangen. Zorg dat het e-mailadres waarop u meldingen wilt ontvangen goed in uw account staat.

U heeft nog geen account

Ga naar de website mijnoverheid.nl. Activeer uw account met uw DigiD. Alle overheidsinstanties die op dat moment zijn aangesloten geeft u hiermee automatisch toestemming digitaal post naar u te sturen. U kunt zelf bepalen van welke instanties u digitale informatie wilt ontvangen. Zorg dat het e-mailadres waarop u meldingen wilt ontvangen goed in uw account staat.