Onderzoek sociale kwaliteit en leefbaarheid

Deze dagen valt bij 7500 inwoners uit onze wijken en dorpen een uitnodiging op de mat.

Deze dagen valt bij 7500 inwoners uit onze wijken en dorpen een uitnodiging op de mat. We nodigen namelijk inwoners uit mee te doen aan ons onderzoek naar de sociale kwaliteit en de leefbaarheid in Vijfheerenlanden. Voelen inwoners zich veilig? Eenzaam? Financieel redzaam? Met de antwoorden op deze vragen kunnen wij ons sociale beleid en onze manier van werken verbeteren.

Monitor Sociale Kracht

Wij nodigen inwoners die de uitnodiging ontvangen hebben van harte uit om de vragenlijst in te vullen. Dit onderzoek, de ‘Monitor Sociale Kracht’, voeren we voor de derde keer uit. Ook in 2018 en 2020 hielden we dit onderzoek. We stellen steeds dezelfde vragen. Zo kunnen we de antwoorden met elkaar vergelijken. Al deze informatie helpt de gemeente uiteindelijk om beter (sociaal) beleid te maken en uit te voeren. Onderzoeksbureau Dimensus voert voor ons het onderzoek uit. Dus krijgt u een uitnodiging, vul de vragenlijst dan in, u helpt ons er enorm mee!