Molenlanden, Gorinchem en Vijfheerenlanden koploper nieuw inburgeringsbeleid

Op 1 januari 2022 treedt naar verwachting de nieuwe Wet inburgering in werking. Dit betekent een grote verandering in de verantwoordelijkheden voor gemeenten rondom inburgering en participatie. Als een van de eerste gemeenten in Nederland hebben de colleges van Molenlanden, Gorinchem en Vijfheerenlanden gezamenlijk nieuw beleid opgesteld om uitvoering te geven aan de nieuwe wetgeving.

Op 1 januari 2022 treedt naar verwachting de nieuwe Wet inburgering in werking. Dit betekent een grote verandering in de verantwoordelijkheden voor gemeenten rondom inburgering en participatie. Als een van de eerste gemeenten in Nederland hebben de colleges van Molenlanden, Gorinchem en Vijfheerenlanden gezamenlijk nieuw beleid opgesteld om uitvoering te geven aan de nieuwe wetgeving. De komende maanden vindt hierop besluitvorming plaats in de drie gemeenteraden.

Snel deelnemen aan de samenleving

Op dit moment is de statushouder zelf verantwoordelijk voor zijn eigen inburgering. Statushouders krijgen drie jaar de tijd om het inburgeringsexamen te halen. Ze kunnen een lening afsluiten bij  Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO), die de voortgang bewaakt. Wethouder Lizanne Lanser van Molenlanden: ‘De praktijk heeft echter geleerd dat dit veel sneller en beter kan. In de nieuwe wet wordt de gemeente verantwoordelijk voor de inburgering. Het doel is dat statushouders zo snel mogelijk kunnen deelnemen aan de samenleving, bij voorkeur via betaald werk.’

Uitvoering

Voor de feitelijke uitvoering van de nieuwe Wet inburgering stellen de drie gemeenten voor om deze bij AVRES en VluchtelingenWerk neer te leggen. Wethouder Eelke Kraaijeveld van Gorinchem: ‘Hun jarenlang opgebouwde ervaring met statushouders en met (arbeids)participatie maakt beide organisaties tot goede samenwerkingspartners voor de drie gemeenten. Daarnaast hebben we goede ervaringen opgedaan met bijvoorbeeld de Taalsnelweg naar Werk, die gezamenlijk is ontwikkeld en succesvol is gebleken.’

Van start ondanks vertraagde start wetgeving

Oorspronkelijk zou de wet in werking treden op 1 juli 2021. Wethouder Cees Taal van Vijfheerenlanden: ‘We hebben met de drie gemeenten samen deze uitdaging opgepakt en willen graag aan de slag met deze wet. Helaas is vorige week bekend geworden dat de wet met een half jaar wordt uitgesteld. Toch gaan we de komende tijd al voortvarend aan de slag met de verdere uitwerking van ons nieuwe beleid. En gaan we onderzoeken of we voor de huidige inburgeraars een pilot kunnen starten.’