Mogelijke afsluiting Industrieweg Leerdam

Gemeente Vijfheerenlanden gaat in gesprek met de bewoners en ondernemers van de Industrieweg in Leerdam.

Gemeente Vijfheerenlanden gaat in gesprek met de bewoners en ondernemers van de Industrieweg in Leerdam. Bewoners geven aan dat zij de Industrieweg onveilig vinden om te wandelen, te fietsen, hun uitrit te verlaten. Ook vinden zij de veiligheid van kinderen op deze weg erg belangrijk.

Gevaarlijke situaties 

Bewoners geven aan dat er regelmatig te hard gereden wordt, dat de weg als sluipverkeerroute wordt gebruikt en dat er in het verkeer onvoldoende rekening gehouden wordt met overige weggebruikers. Dit heeft al meerdere keren tot gevaarlijke situaties en een aantal incidenten geleid.

Oplossingen

De gemeente Vijfheerenlanden heeft gekeken naar mogelijke oplossingen zonder handhaving en dat blijkt erg lastig. Ook zijn er geen werkbare mogelijkheden om de inrichting en snelheidslimiet van de weg aan te passen. Daarom wil de gemeente maatregelen nemen om aan één kant een (brom)fietssluis te maken. Brommers en fietsers kunnen daar wel door, maar andere voertuigen niet.

Reageren

Mocht u bezwaren of vragen hebben over deze maatregelen dan horen wij deze graag vóór 1 november 2021. Reacties kunt u sturen naar verkeer@vijfheerenlanden.nl. Voor de duidelijkheid: er is nog geen besluit genomen. Het besluit volgt na beoordeling van de reacties.