Maaiwerkzaamheden bermen van start

Tweemaal per jaar laten wij de wegbermen maaien in alle kernen.

Tweemaal per jaar laten wij de wegbermen maaien in alle kernen. We maaien alleen het gras waar wij eigenaar van zijn. Het is een groot gebied en het is dus een hele klus. Wij kunnen niet op alle locaties tegelijk zijn. 

Eerste maaironde

In de week van 13 juni 2022 start de eerste maaironde, in het najaar volgt de tweede ronde. De watergangen (sloten) worden dan ook geschoond. Naast de grasstroken langs wegen worden ook de recreatieplaatsen en de bermen langs voet- en fietspaden meegenomen in dit onderhoud. Als de verkeersveiligheid erom vraagt worden bepaalde plekken (bijvoorbeeld kruisingen, zichthoeken) vaker gemaaid.

Door te werken volgens de gedragscode Bestendig Beheer wordt de flora en fauna in de wegbermen zoveel mogelijk ontzien. Om dieren en insecten ook de mogelijkheid te geven om te vluchten of te schuilen slaan we per maaironde gedeelten van de bermen over bij het maaien.

Tweede maaironde

Bij de tweede maaibeurt in het najaar worden de overgeslagen stukken gemaaid. Een gedeelte blijft staan voor overwintering van de flora en fauna. Ook rondom bomen laten we een deel gras staan. Zo beschadigen we de stam niet. Door de bermen op deze manier te maaien, wordt er rekening gehouden met de beschermde planten en dieren die zich in de berm bevinden.

Twee aannemers

In ons gebied zijn twee aannemers namens de gemeente actief. Firma de Leeuw uit Hagestein maait de bermen van de wegen en de voet- en fietspaden in Vianen, Hagestein, Everdingen, Zijderveld en een gedeelte van Hoef en Haag. Aannemersbedrijf Growepa neemt het overige deel van de gemeente voor zijn rekening. Zij proberen de overlast voor het verkeer tot een minimum te beperken. Mocht u toch de maaicombinatie op uw weg treffen dan vragen wij om uw begrip.