Laat weten wat u vindt over ondergrondse containers

In Vianen, Hagestein, Everdingen, Zijderveld en Hoef & Haag wordt omgekeerd inzamelen ingevoerd. U kunt de plannen en kaarten tijdens openingstijden komen inzien in het Stadhuis, Voorstraat 30 in Vianen. Inwoners kunnen van 27 december 2021 tot en met 4 februari 2022 een zienswijze indienen.

In Vianen, Hagestein, Everdingen, Zijderveld en Hoef & Haag wordt omgekeerd inzamelen ingevoerd. Afvalstromen die hergebruikt of als grondstof voor andere producten gebruikt kunnen worden gaan huis- aan- huis worden ingezameld. Daarnaast komen er ondergrondse containers voor restafval. Dit noemen we omgekeerd inzamelen. Zo kunnen we waardevolle grondstoffen hergebruiken en de afvalverwerkingskosten beter beheersen.

Inwoners uit deze woonplaatsen krijgen eind december een brief met een uitgebreide uitleg. Bij de brief zit een kaart met locaties van de dichtstbijzijnde ondergrondse afvalcontainers. U kunt de plannen en kaarten tijdens openingstijden komen inzien in het Stadhuis, Voorstraat 30 in Vianen.

Zienswijzen

De gemeente hoort graag wat zij van deze locaties vinden. Daarom is er een zienswijzeprocedure. Inwoners kunnen van 27 december 2021 tot en met 4 februari 2022 via een zienswijze reageren op de voorgestelde locaties voor ondergrondse containers. Dat kan eenvoudig digitaal via vijfheerenlanden.nl/afvalvianen. Tegelijkertijd organiseren we voor inwoners spreekuren. Via een 1-op-1 gesprek gaan we in gesprek over de nieuwe situatie en andere afval-gerelateerde vragen. Ook kunnen tijdens de spreekuren eventuele zienswijzen bekend worden gemaakt.

Meer informatie

Meer informatie over omgekeerd inzamelen is te vinden op de website van Waardlanden. Hier staan ook uitgebreide afvalscheidingswijzers en een lijst met veel gestelde vragen en antwoorden.