Kruidenrijkdom en insectenleven

In 2019 zijn we gestart met het aanleggen van natuurvriendelijke oevers. Hiermee verbeteren we de biodiversiteit in onze gemeente.

In 2019 zijn we gestart met het aanleggen van natuurvriendelijke oevers. Hiermee verbeteren we de biodiversiteit in onze gemeente. Zo ook in het Hagenpark in Vianen. Waar vorig jaar de oevers al redelijk begroeid waren, staat het er dit jaar prachtig bij.

Kruiden en insecten

Als je goed kijkt zie je naast de ingezaaide soorten veel mooie kruiden op deze oever groeien. Enkele voorbeelden zijn: de dag-, nacht- en echte koekoeksbloem, bolderik, oranje havikskruid, vierzadige wikke, rode murik en gele ganzebloem. Velen hiervan staan ook op de rode lijst. Dat betekent dat er nog weinig van bestaat. De bloeiende kruiden zorgen ook voor veel verschillende soorten bijen, hommels en ander insecten.

Herstel biodiversiteit

Kortom een succesvolle omvorming van strakke, beschoeide oevers, naar een grote stap in het herstel van de biodiversiteit!