Hulp aan ondernemend Vijfheerenlanden

Het coronavirus raakt de ondernemers hard. Landelijk worden er al maatregelen getroffen en wordt er gewerkt aan nieuwe maatregelen om te voorkomen dat gezonde bedrijven omvallen, alleen dat is niet genoeg. Ook als lokale overheid is het belangrijk om te kijken wat we voor hen kunnen betekenen.

Het coronavirus raakt de ondernemers hard. Landelijk worden er al maatregelen getroffen en wordt er gewerkt aan nieuwe maatregelen om te voorkomen dat gezonde bedrijven omvallen, alleen dat is niet genoeg. Ook als lokale overheid is het belangrijk om te kijken wat we voor hen kunnen betekenen. De gemeente is bereid om verlichting te bieden voor de lokale ondernemers die getroffen zijn door de gevolgen van het coronavirus.

Maatwerk voor gemeentelijke belastingen

De afgelopen maand zijn de belastingaanslagen voor OZB, Reclame-, Precario- en Toerismebelasting op de mat gevallen bij ondernemers. Ondernemers hebben nu vooral problemen met acute liquiditeit om deze periode door te komen. De getroffen ondernemers kunnen contact opnemen met de afdeling Belastingen van de gemeente. Per persoon zal beoordeeld worden welke oplossing het beste past. Dit kan bestaan uit een betalingsregeling of uitstel van betaling tot 1 september 2020. 

Informatie en diverse regelingen

De gemeente draagt onze ondernemers een warm hart toe en begrijpt dat ook zij hard getroffen worden door de huidige onvoorziene omstandigheden. Ondernemers zijn verantwoordelijk voor hun eigen inkomsten, voor werkgelegenheid en voor het leveren van producten aan inwoners en/of andere bedrijven. De gemeente staat onze ondernemers, samen met o.a. de centrale overheid en andere (overheids)instanties, bij met informatievoorziening en diverse regelingen. Zie hiertoe onder andere de meest recente nieuwsbrief Economie. Ook de medewerkers van economische zaken van de gemeente staan paraat voor verdere informatievoorziening. Via onze partner Avres werken we aan een Bbz-regeling voor zzp ers

Gevolgen voor ondernemersfondsen

Enkele ondernemersfondsen in Leerdam en Vianen (o.a. Ondernemersfonds Leerdam, Bedrijveninvesteringszone Centrum en BIZ Bedrijventerreinen) zijn afhankelijk van de bijdragen die de gemeente via de belastingaanslagen int (gelijktijdig met de WOZ-aanslagen). Uitstel van deze opbrengsten zou weer tot liquiditeitsproblemen bij deze fondsen ten behoeve van ondernemers leiden. Hiervoor wordt samen met de betreffende ondernemersfondsen naar een oplossing gezocht.