Huisvesting Vijfheerenlanden

Woensdag 6 oktober 2021 stond het raadsvoorstel met betrekking tot de huisvesting van de ambtelijke en bestuurlijke organisatie van Vijfheerenlanden op de agenda van de gemeenteraad. De raad heeft besloten voor locatie Leerdam.

Woensdag 6 oktober 2021 stond het raadsvoorstel met betrekking tot de huisvesting van de ambtelijke en bestuurlijke organisatie van Vijfheerenlanden op de agenda van de gemeenteraad. De raad heeft besloten voor locatie Leerdam.

Raadsvoorstel

In het raadsvoorstel legt het college als voorkeurscenario ‘nieuwbouw’ voor aan de gemeenteraad. De kosten liggen weliswaar een fractie hoger dan bij verbouw locatie Leerdam, maar daar staan veel voordelen tegenover.

Bij nieuwbouw kan de indeling van het gebouw zelf bepaald worden, moderne duurzaamheidstechnieken kunnen worden toegepast en de achterblijvende locaties zijn beschikbaar voor andere –maatschappelijke- doeleinden.

Raadsbesluit

Op het raadsvoorstel zijn een amendement en een motie ingediend.

Het amendement van CDA, SGP en VHL Lokaal werd aangenomen. Vervolgens stemde de meerderheid van de raad voor het geamendeerde voorstel om te kiezen voor verbouw van de locatie Leerdam.

Daarbij wordt er ook gekozen voor minimaal twee extra volwaardige servicepunten, waarvoor mogelijkheden in Meerkerk en Vianen in ieder geval worden bepaald.

De volledige tekst van het raadsvoorstel, amendement en motie is te lezen op de website van de gemeenteraad.

Vervolg

Na dit raadsbesluit zal de volgende fase worden opgepakt. Over vier jaar zou de huisvesting gereed moet zijn. Alle tussenliggende fases worden aan de raad voorgelegd. Zoals wie de verbouw uit gaat voeren en hoe het gebouw eruit gaat zien.

Uitgangspunt is dat de huisvesting niet duurder mag worden dan nu, dan opgenomen in de begroting. Zodat er geen extra kosten voor onze inwoners ontstaan.

Lees ook

Nieuwsbericht augustus 2021: Gemeentehuis Vijfheerenlanden

Nieuwsbericht november 2020: Eerste gemeentehuis Vijfheerenlanden