Hoogwater juli 2021

De waterstand in de Nederlandse rivieren stijgt. Waterschap Rivierenland houdt in een liveblog de meest actuele stand van zaken bij.

Er is veel regen gevallen in het stroomgebied van de Rijn en de Maas. Dat water komt Nederland binnen en zorgt voor hoge waterstanden op de Rijn, Waal, Lek en de Maas, vooral in het oosten van het rivierengebied.

In het liveblog van het Waterschap Rivierenlanden houden ze u op de hoogte met de laatste informatie over het hoogwater in het rivierengebied.

Uiteraard is er nauw contact tussen de gemeente Vijfheerenlanden en Waterschap Rivierenland.