Heeft u een hond? Denk dan aan de spelregels

We leggen de spelregels hier graag kort aan u uit. Samen zorgen wij er zo voor dat onze buitenruimte een prettige plek is en blijft voor iedereen.

We leggen de spelregels hier graag kort aan u uit. Samen zorgen wij er zo voor dat onze buitenruimte een prettige plek is en blijft voor iedereen.

Aanlijnverplichting

Binnen de bebouwde kom geldt een aanlijnverplichting. Door de hond aan te lijnen voorkomt u onveilige situaties in het verkeer en biedt u mensen die bang zijn voor honden de ruimte.

Voor bepaalde natuurgebieden (bijvoorbeeld van Rijkswaterstaat of Waterschap Rivierenlanden) kunnen er andere regels gelden. Op de borden bij de ingangen van de natuurgebieden vindt u de regels.

Niet welkom

Gebieden waar honden niet zijn toegestaan binnen de bebouwde kom. In kinderspeelplaatsen, speelweides en zandbakken zijn honden niet welkom.

Opruimverplichting

Binnen de bebouwde kom geldt een opruimverplichting. Hondenpoep op de stoep of aan schoenen is niet fijn. Overlast door hondenpoep staat altijd hoog op lijstjes van grote ergernissen van inwoners. Daarom is het verplicht om de hondenpoep gelijk op te ruimen.

Hondenbezitters die zich vanwege een handicap door een geleidehond of hulphond laten begeleiden zijn vrijgesteld van deze plicht.

Losloopgebieden

Ook honden moeten vrij kunnen rennen en spelen daarom heeft de gemeente hier speciale gebieden voor aangewezen. In deze losloopgebieden is geen aanlijnplicht en in de meeste gevallen ook geen opruimplicht.

Het loslopen van de hond in alle losloopgebieden in de gemeente gebeurt echter wel op eigen verantwoordelijkheid van de hondenbezitter. De locaties van de losloopgebieden staan op onze webpagina Honden.

Uitlaatgebieden

In de gemeente zijn er speciaal aangewezen gebieden waar wel een aanlijnplicht geldt maar geen opruimplicht. Ook zijn er gebieden waar geen aanlijnplicht is maar wel opruimplicht. De locaties van de uitlaatgebieden staan op vijfheerenlanden.nl/honden.

Borden en paaltjes

Op verschillende plekken in de gemeente zijn bepaalde gebieden met een bord of een paaltje aangegeven. De borden en paaltjes zijn gevoelig voor vernieling en zijn maar beperkt effectief. Nieuwe paaltjes plaatsen we daarom alleen bij de toegangen van de losloop- en uitlaatgebieden.