Groot onderhoud N484

De provinciale weg N484 tussen Leerdam en Zijderveld/A2 in Vijfheerenlanden is toe aan groot onderhoud.

De provinciale weg N484 tussen Leerdam en Zijderveld/A2 in Vijfheerenlanden is toe aan groot onderhoud. Daarnaast wil de provincie Utrecht gelijk een aantal wegaanpassingen uitvoeren. Dit groot onderhoud vindt naar verwachting in 2023 plaats. In dit project werkt de provincie samen met de gemeente Vijfheerenlanden en het waterschap Rivierenland.

Aanpakken knelpunten

De N484 is sinds 1 januari 2019 in beheer bij de provincie Utrecht. Daarvoor was de provincie Zuid-Holland eigenaar van de weg. Naast het groot onderhoud heeft de provincie Zuid-Holland gezocht naar maatregelen voor knelpunten. In 2013 heeft Zuid-Holland een plan gemaakt om deze knelpunten aan te pakken.

Op basis van een actueel verkeersonderzoek heeft de provincie Utrecht het oorspronkelijke plan van Zuid-Holland in 2019 onder de loep genomen en twee nieuwe plannen gemaakt met wegaanpassingen. Na een inloopavond in 2020 heeft de provincie de plannen verder uitgewerkt tot één plan.

Meer informatie

Op de website provincie-utrecht.nl staat de meest actuele informatie. Als u vragen heeft over de wegaanpassingen aan de N484, kunt u een e-mail sturen naar de provincie via N484@provincie-utrecht.nl.