Gemeentelijke belastingaanslag

Vanaf 19 februari versturen wij de gemeentelijke belastingaanslag 2021.

Vanaf 19 februari versturen wij de gemeentelijke belastingaanslag 2021. Heeft u zich aangemeld voor digitale berichten via MijnOverheid? Dan ontvangt u uw aanslag via de berichtenbox van MijnOverheid. Geen post ontvangen? Controleer eerst uw digitale berichtenbox op de website mijnoverheid.nl.

Welke belastingen?

Op de aanslag kunt u zien wat u in 2021 moet betalen aan o.a. onroerendezaakbelastingen (OZB), rioolheffing en afvalstoffenheffing. Welke belastingen u betaalt hangt af van uw situatie, bijvoorbeeld of u eigenaar of gebruiker bent.
De gemeenteraad heeft besloten om per 1 januari 2021 geen hondenbelasting meer te heffen. De aanslag hondenbelasting staat daarom ook niet meer op de aanslag. Ook de WOZ-waarde van uw woning of pand staat op de aanslag.

Betalen

U kunt de aanslag gemeentelijke belastingen op 2 manieren betalen:
zelf overmaken binnen drie maanden of betalen met automatische incasso in 10 termijnen.

Tarieven 2021


Rioolheffing

Het tarief van de rioolheffing is € 216,- per 300 m3. Het tarief is gedaald omdat we door de herindeling werkzaamheden efficiënter uit kunnen voeren.

Afvalstoffenheffing

De afvalstoffenheffing voor een eenpersoonshuishouden is € 273,-. Meerpersoonshuishoudens betalen € 343,-. Deze tarieven zijn gestegen doordat de belasting die de gemeente moet betalen voor het verbranden van restafval enorm is verhoogd.

Onroerendezaakbelasting

De tarieven voor de onroerendezaakbelasting zijn:

  • Tarief voor eigenaar woningen: 0,1161%
  • Tarief voor eigenaar niet-woningen: 0,2743%
  • Tarief voor gebruiker niet-woningen: 0,2159%

Het percentage wordt berekend over de WOZ-waarde van uw pand.

Parkeervergunning

Het tarief van een parkeervergunning is € 116,75.

Meer weten?

Kijk voor meer informatie op onze website. Daar vindt u meer informatie over tarieven, bezwaar, betaling en kwijtschelding. Ook leggen we de aanslag en de waardevaststelling van de woning uit.

Vragen of bezwaar maken?

Neem gerust contact met Team WOZ op als u een vraag heeft over uw WOZ-waarde of als u bezwaar wilt maken tegen de WOZ-waarde. U kunt hen op werkdagen tussen 09.00-12.30 uur bellen 088 - 599 7000 of uw vragen mailen naar woz@vijfheerenlanden.nl.
U kunt met Team belastingen contact opnemen als u een vraag heeft over de diverse belastingen of als u bezwaar wilt maken tegen de belastingen. U kunt hen op werkdagen tussen 9.00-12.30 uur bellen 088 - 599 7000 of uw vragen mailen naar belastingen@vijfheerenlanden.nl.

Gratis bezwaar maken

Het kan natuurlijk gebeuren dat u er toch niet uitkomt met de gemeente. Dan is het verstandig om formeel bezwaar te maken. Bezwaar maken is altijd gratis en u heeft er geen gespecialiseerd bureau voor nodig. U kunt eenvoudig via onze website digitaal uw bezwaar indienen. U heeft hiervoor uw DigiD nodig. U kunt ook schriftelijk of per e-mail bezwaar indienen. Uw motivering, naam, adres en handtekening is daarvoor voldoende.

Onderzoek

De gemeente werkt mee aan een onderzoek van de universiteit Leiden naar het vertrouwen van inwoners in gemeenten als het gaat om de WOZ. Doet u ook mee? Kijk op vijfheerenlanden.nl/wozonderzoek voor de vragenlijst.