Gemeente nodigt inwoners uit voor LHBTIQ+ bijeenkomst

De gemeente streeft ernaar dat iedereen zich thuis en veilig voelt. Om dat, waar nodig, te verbeteren, gaat de gemeente in gesprek met inwoners uit de LHBTIQ+ gemeenschap.

In 2020 werd door de gemeenteraad van gemeente Vijfheerenlanden een motie aangenomen over het Regenboog Stembusakkoord. De gemeente streeft ernaar dat iedereen zich thuis en veilig voelt. Om dat, waar nodig, te verbeteren, gaat de gemeente in gesprek met inwoners uit de LHBTIQ+ gemeenschap.

Tijdens de bijeenkomst worden de volgende thema’s besproken:

  1. Veiligheid: wordt een gevoel van veiligheid ervaren? Is er sprake van discriminatie of geweld? Is er bereidheid tot het doen van aangifte?
  2. De ondersteuning van jongeren: voelen LHBTIQ+ jongeren zich veilig, prettig en geaccepteerd in onze gemeente? Ondervinden zij steun vanuit school? Kunnen zij terecht bij jongeren- en/of jeugdzorgmedewerkers?
  3. De ondersteuning van kwetsbare LHBTIQ+ groepen: herkennen we bijzondere groepen binnen onze LHBTIQ+ gemeente (bijvoorbeeld ouderen)? Zo ja, welke groepen zijn dit en waar lopen zij tegenaan?
  4. Zichtbaarheid: wordt van de gemeente verwacht dat zij aandacht vragen voor LHBTIQ+ binnen gemeentelijke activiteiten om zichtbaarheid van deze groep te bevorderen? Zo ja, wat wordt hierbij verwacht? Zijn er tips voor de gemeente?

Voor wie?

Deze bijeenkomst is bedoeld voor iedereen uit de LHBTIQ+ gemeenschap die woont in gemeente Vijfheerenlanden. 

Wanneer?

Datum: dinsdag 5 oktober 2021
Locatie: nader te bepalen (waarschijnlijk ergens in Vianen)

Aanmelden

Aanmelden voor de bijeenkomst kan tot 28 september 2021 per mail naar info@vijfheerenlanden.nl.