Financiële Wegwijzer

Deze wegwijzer geeft u als inwoner inzicht in de beschikbare regelingen en de samenwerkende partners op het gebied van werk, inkomen en schulden in onze gemeente.

De gemeente Vijfheerenlanden heeft een Financiële Wegwijzer samengesteld. Deze wegwijzer geeft u als inwoner inzicht in de beschikbare regelingen en de samenwerkende partners op het gebied van werk, inkomen en schulden in onze gemeente. De Financiële Wegwijzer wordt ook gebruikt als hulpmiddel om professionals en vrijwilligers te verwijzen naar de juiste organisatie. Zo helpt de wegwijzer professionals de weg te vinden binnen het Sociale Domein van de gemeente Vijfheerenlanden.

Categorieën

De wegwijzer is onderverdeeld in verschillende categorieën:

  • Inkomensregelingen volwassenen
  • Inkomensondersteuning 
  • Inkomensondersteuning kinderen, jongeren & studenten
  • Financiën & administratie
  • Participatie, werk & stage
  • Organisaties 

Per categorie staan er verschillende organisaties vermeld die hulp en ondersteuning bieden. Via de aangegeven contactgegevens kunt u contact opnemen met de instantie passend bij uw hulpvraag en zij zullen u verder helpen.

Ik hoop dat veel van onze inwoners zo beter hun weg vinden naar de organisaties en regelingen die hulp kunnen bieden in het geval van armoede- of schuldenproblematiek. Want er is ontzettend veel mogelijk op dit gebied, maar er wordt helaas nog te weinig gebruik van gemaakt, aldus wethouder Cees Taal.

Bekijk de informatie van de financiële wegwijzer op vijfheerenlanden.nl/geldwegwijzer.