Extra onderzoek bestaande gebouwen

Vanaf 2020 gaat de gemeente extra controleren of bepaalde gebouwen veilig zijn gebouwd.

Vanaf 2020 gaat de gemeente extra controleren of bepaalde gebouwen veilig zijn gebouwd. Dit onderzoek is in opdracht van de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) naar aanleiding van de ingestorte parkeergarage in Eindhoven in 2017.

Bouwtechnische veiligheid

Dat betekent dat de eigenaren van bepaalde gebouwen verplicht zijn om onderzoek uit te voeren naar de bouwtechnische veiligheid. Het gaat bijvoorbeeld om grote bedrijfsgebouwen of andere grote openbare gebouwen waar kinderen, ouderen of andere hulpbehoevende personen bijeenkomen. De gebouweigenaren ontvangen hierover een brief.