Vanwege een storing is de digitale belastingbalie tijdelijk niet bereikbaar.
Excuus voor het ongemak.

Eerste gemeentehuis Vijfheerenlanden

De gemeente Vijfheerenlanden buigt zich momenteel over één van de belangrijkste onderwerpen voor de nieuwe gemeente, het gemeentehuis. Huisvesting, die voldoet aan de wensen van onze inwoners met betrekking tot de dienstverlening en op moderne wijze een werkplek creëert voor alle medewerkers.

De gemeente Vijfheerenlanden buigt zich momenteel over één van de belangrijkste onderwerpen voor de nieuwe gemeente, het gemeentehuis. Huisvesting, die voldoet aan de wensen van onze inwoners met betrekking tot de dienstverlening en op moderne wijze een werkplek creëert voor alle medewerkers.

Scenario’s

Het college legt een opinievoorstel (1.17 van de agenda) voor aan de gemeenteraad met betrekking tot de te stellen kaders. Het college heeft een aantal onderwerpen onder elkaar gezet waar de gemeenteraad over kan discussiëren. Daarin zijn diverse items uitgewerkt, op basis van in- en extern onderzoek. Denk daarbij aan werkplekconcept, dienstverlening, uitstraling gebouw, duurzaamheid, bestuur- en raadzaal en participatie. Met de uitkomsten hiervan wordt de raad in positie gebracht om kaders vast te stellen.

Gemeenteraad

Donderdag 12 november 2020 is het voorstel verstuurd naar de raad en op maandag 23 november 2020 gaat er een informatieve webinar online. Waarover de donderdag erna vragen kunnen worden gesteld tijdens het VHL-plein. Vervolgens zal het onderwerp op 3 december 2020 worden behandeld in de commissie Algemene Zaken. Het uiteindelijke vaststellen van de kaders is in de raadsvergadering van 4 februari 2021.

Portefeuillehouder

Burgemeester Fröhlich ziet uit naar het gesprek in de raad over de aangeboden scenario’s. Als portefeuillehouder is hij zich bewust van de diverse invalshoeken.