Coronavirus

Hebt u vragen over het coronavirus in de gemeente Vijfheerenlanden? Of over de gevolgen ervan in Nederland? De actuele informatie rondom corona in Vijfheerenlanden.

Wij volgen de landelijke regels en maatregelen die zijn genomen om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. Het advies blijft: Vermijd drukte, houd 1,5 meter afstand en was vaker uw handen!

De Nederlandse corona-aanpak is erop gericht het virus maximaal onder controle te krijgen, de zorg niet te overbelasten en kwetsbare mensen in de samenleving te beschermen.

Update 6 augustus 2020

Donderdag 6 augustus 2020 was de persconferentie van het kabinet. De premier richtte zich expliciet op jongeren, die volgens hem te vaak geen afstand houden. Nog steeds leven gelukkig veel mensen de basisregels na. Maar wat ons zorgen baart, is dat er ook heel veel mensen zijn die dit niet doen. Dat zien we terug in de recente uitbraken.

Als we het tij met elkaar niet keren, dan dreigen we de grip op de verspreiding van het coronavirus -weer- te verliezen. En verspelen we de winst die we met elkaar in de afgelopen maanden hebben geboekt.

Daarom kan de gemeente onze bevoegdheden in te zetten om het corona-virus onder controle te krijgen en worden enkele landelijke maatregelen verscherpt. Dat kan betekenen dat er lokaal extra maatregelen kunnen worden opgelegd, bovenop de landelijke geldende maatregelen.

De maatregelen die we nu treffen:

 1. Onderwijsinstellingen organiseren hun introductieactiviteiten zoveel mogelijk online. Fysieke activiteiten kunnen alleen in kleine groepen plaatsvinden en zijn informatief van aard.
 2. Studieverenigingen en studentensportverenigingen mogen alleen fysieke activiteiten organiseren, voor zover deze nodig zijn voor de introductie van de studie of sport. Fysieke bijeenkomsten vinden plaats in kleine groepen, hebben een eindtijd van uiterlijk 22:00 uur en er wordt geen alcohol gedronken.
 3. De leiding van de betrokken onderwijsinstelling en de voorzitter van de veiligheidsregio moeten toestemming geven voor de activiteiten. Fysieke wervings- en introductieactiviteiten door studentenverenigingen zijn niet toegestaan.
 4. De horeca gaat voor binnen én buiten, ongeacht de omvang van de horecagelegenheid, werken op basis van reservering (van tevoren of aan de deur), een gezondheidscheck en het toekennen van een vaste zitplaats aan een tafel of aan de bar. Daarnaast worden alle bezoekers gevraagd zich te registreren. Bezoekers laten op vrijwillige basis naam- en contactgegevens achter, zodat de GGD contact kan opnemen bij een besmetting die verband houdt met de horecagelegenheid.
 5. Bij constatering van bronbesmetting door GGD, leggen voorzitters veiligheidsregio een sluiting van maximaal 14 dagen van recreatieve instellingen (zoals bioscopen, horecaondernemingen, pretparken, theater, musea, enzovoorts) op.
 6. In eerste instantie op Schiphol, maar later ook op andere locaties, zal een teststraat worden ingericht voor reizigers uit risicogebieden. Bij aankomst laten reizigers zich testen en zij gaan thuis in quarantaine. Wie zich niet laat testen bij aankomst, gaat 14 dagen in thuisquarantaine.
 7. De voorzitters van de veiligheidsregio’s hebben mogelijkheden om brandhaarden van het coronavirus te voorkomen en onder controle te krijgen. Deze lokale en regionale maatregelen richten zich op de naleving van de basisregels en op het voorkomen van drukte zodat het virus zich niet verder verspreidt.

Meer informatie

Het laatste nieuws met alle maatregelen en de verwachtingen voor de komende maanden staat op Rijksoverheid.nl. Het nieuwsbericht is ook te lezen in eenvoudige taal

Lees hier de actuele veelgestelde vragen over de aanpak en maatregelen in Nederland . De factsheet zijn er in verschillende talen, waarbij de Engelstalige versie als eerste beschikbaar is.

Alle informatie van de Rijksoverheid over Coronavirus COVID-19. Hier staan ook de laatste feiten en afbeeldingen.

In de gemeente Vijfheerenlanden geldt de noodverordening van de Veiligheidsregio Utrecht (zie hieronder).

GGD onderzoek naar corona

De GGD regio Utrecht is benieuwd hoe de inwoners van de regio Utrecht omgaan met het coronavirus. In verband met het virus heeft de overheid meerdere maatregelen genomen die gevolgen hebben voor ons allemaal. Een deel van de mensen maakt zich zorgen over hun gezondheid of over hun baan. Wij zijn benieuwd naar uw ervaringen de afgelopen tijd. Vult u de vragenlijst van de GGD regio Utrecht in zodat wij een beeld krijgen van hoe het met u gaat? U helpt zo mee aan de aanpak van de effecten van de coronacrisis.

Onderzoek vanuit GGD panel

Het onderzoek aangaande het coronavirus wordt uitgevoerd vanuit het GGD Inwonerspanel. Het panel van de GGD is een groep inwoners uit de regio Utrecht die gemiddeld vier keer per jaar gevraagd wordt om een aantal vragen te beantwoorden over uiteenlopende onderwerpen. Invullen duurt niet langer dan 5 minuten per keer. De vragen gaan over de meest uiteenlopende onderwerpen, maar hebben altijd een raakvlak met gezondheid. Deze keer is besloten de link van het onderzoek breder te verspreiden om zo nóg beter in beeld te krijgen hoe iedereen omgaat met de huidige crisis.

Wat is het doel van het GGD Gezondheidspanel?

Het Gezondheidspanel is bedoeld om inzicht te krijgen in de meningen, ervaringen en behoeften van inwoners over diverse aan gezondheid gerelateerde onderwerpen. Met die informatie kunnen de GGD, gemeenten en andere professionals gericht activiteiten organiseren om de gezondheid van de inwoners in regio Utrecht te verbeteren. Zeker in deze tijden is het enorm belangrijk dat dit goed gebeurt! 

Traumahelikopter generieke ontheffing

De Regionale Uitvoeringsdienst Utrecht (RUD) heeft een algehele ontheffing afgegeven voor de traumahelikopter. Deze mag overal opstijgen en landen zowel overdag, in de avond als in de nachtelijke uren om de coronazorg te kunnen verlenen zolang de coronacrisis duurt.

Cijfers coronabesmettingen

Binnen de Veiligheidsregio Utrecht is afgesproken om coronabesmettingen en overledenen als gevolg van een coronabesmetting alleen op gemeenteniveau te communiceren. Dit doen we om de privacy van zieken en overledenen zoveel mogelijk te waarborgen.

Actuele informatie over aantallen coronabesmettingen in Nederland, per gemeente, kunt u vinden op de website van het RIVM.

Maatregelen per 6 augustus 2020

De Nederlandse corona-aanpak is erop gericht het virus maximaal onder controle te krijgen, de zorg niet te overbelasten en kwetsbare mensen in de samenleving te beschermen.

Update 6 augustus 2020

Donderdag 6 augustus 2020 was de persconferentie van het kabinet. De premier richtte zich expliciet op jongeren, die volgens hem te vaak geen afstand houden. Nog steeds leven gelukkig veel mensen de basisregels na. Maar wat ons zorgen baart, is dat er ook heel veel mensen zijn die dit niet doen. Dat zien we terug in de recente uitbraken.

Als we het tij met elkaar niet keren, dan dreigen we de grip op de verspreiding van het coronavirus -weer- te verliezen. En verspelen we de winst die we met elkaar in de afgelopen maanden hebben geboekt.

Daarom kan de gemeente onze bevoegdheden in te zetten om het corona-virus onder controle te krijgen en worden enkele landelijke maatregelen verscherpt. Dat kan betekenen dat er lokaal extra maatregelen kunnen worden opgelegd, bovenop de landelijke geldende maatregelen.

De maatregelen die we nu treffen:

 1. Onderwijsinstellingen organiseren hun introductieactiviteiten zoveel mogelijk online. Fysieke activiteiten kunnen alleen in kleine groepen plaatsvinden en zijn informatief van aard.
 2. Studieverenigingen en studentensportverenigingen mogen alleen fysieke activiteiten organiseren, voor zover deze nodig zijn voor de introductie van de studie of sport. Fysieke bijeenkomsten vinden plaats in kleine groepen, hebben een eindtijd van uiterlijk 22:00 uur en er wordt geen alcohol gedronken.
 3. De leiding van de betrokken onderwijsinstelling en de voorzitter van de veiligheidsregio moeten toestemming geven voor de activiteiten. Fysieke wervings- en introductieactiviteiten door studentenverenigingen zijn niet toegestaan.
 4. De horeca gaat voor binnen én buiten, ongeacht de omvang van de horecagelegenheid, werken op basis van reservering (van tevoren of aan de deur), een gezondheidscheck en het toekennen van een vaste zitplaats aan een tafel of aan de bar. Daarnaast worden alle bezoekers gevraagd zich te registreren. Bezoekers laten op vrijwillige basis naam- en contactgegevens achter, zodat de GGD contact kan opnemen bij een besmetting die verband houdt met de horecagelegenheid.
 5. Bij constatering van bronbesmetting door GGD, leggen voorzitters veiligheidsregio een sluiting van maximaal 14 dagen van recreatieve instellingen (zoals bioscopen, horecaondernemingen, pretparken, theater, musea, enzovoorts) op.
 6. In eerste instantie op Schiphol, maar later ook op andere locaties, zal een teststraat worden ingericht voor reizigers uit risicogebieden. Bij aankomst laten reizigers zich testen en zij gaan thuis in quarantaine. Wie zich niet laat testen bij aankomst, gaat 14 dagen in thuisquarantaine.
 7. De voorzitters van de veiligheidsregio’s hebben mogelijkheden om brandhaarden van het coronavirus te voorkomen en onder controle te krijgen. Deze lokale en regionale maatregelen richten zich op de naleving van de basisregels en op het voorkomen van drukte zodat het virus zich niet verder verspreidt.
Maatregelen per 1 juli 2020

Corona-aanpak: de volgende stap

Opnieuw kunnen we een stap vooruit zetten in de corona-aanpak. We starten een nieuw hoofdstuk en gaan van een intelligente lockdown naar ‘ruimte met regels’, algemene regels voor binnen en buiten. Die blijven nodig want het coronavirus is zeker niet verdwenen.
De volgende basisregels zijn nog steeds van kracht:

 • Heeft u klachten: blijf thuis en laat u testen
 • Houd 1,5 meter afstand van anderen
 • Was vaak uw handen
 • Werk zoveel mogelijk thuis
 • Vermijd drukte en reis zoveel mogelijk buiten de spits

Vanaf 1 juli 2020 gelden onderstaande algemene regels voor binnen en buiten. Regels die recht doen aan wat we inmiddels weten over de verspreiding van het virus.

Algemene regels voor activiteiten binnen

 • We houden 1,5 meter afstand van anderen
 • Maximaal 100 personen per ruimte met vaste zitplaatsen (exclusief personeel)
 • Geen maximumaantal personen onder de volgende voorwaarden: vaste zitplaatsen, reservering en gezondheidscheck vooraf
 • In winkels, musea, bibliotheken en andere locaties met doorstroom van bezoekers is 1,5 meter afstand de regel (locaties zorgen zelf voor naleving van deze regel). Er geldt geen maximumaantal personen.

Algemene regels voor activiteiten buiten

 • We houden 1,5 meter afstand van anderen
 • Maximaal 250 personen (exclusief personeel)
 • In de horeca wordt altijd gewerkt met een vaste zitplaats
 • Geen maximumaantal personen onder de volgende voorwaarden: vaste zitplaatsen, een reservering en een gezondheidscheck vooraf
 • In dierentuinen, pretparken en andere buitenlocaties met doorstroom van bezoekers is 1,5 meter afstand de regel (locaties zorgen zelf voor naleving van deze regel). Er geldt geen maximumaantal personen per ruimte

Vervoer

 • In het openbaar vervoer is het dragen van niet-medisch mondkapje verplicht. Alle zitplaatsen in bus, trein, tram en metro zijn beschikbaar. Wel blijft het belangrijk de spits te mijden
 • Voor overig vervoer van A naar B (zoals taxi’s, personenbusjes en touringcars) geldt: een reservering en gezondheidscheck vooraf en een niet-medisch mondkapje is verplicht
 • In de auto (en ander privévervoer) geldt: een mondkapje wordt geadviseerd wanneer meerdere mensen in één auto reizen en zij niet tot hetzelfde huishouden behoren
 • In overig vervoer is de regel voorlopig: houd 1,5 meter afstand

Kinderen en jongeren

 • Kinderen tot en met 12 jaar hoeven onderling én tot volwassenen geen 1,5 meter afstand te houden. Dit geldt ook op de kinderopvang en het basisonderwijs
 • Jongeren tot 18 jaar hoeven onderling geen 1,5 meter afstand te houden. Dit geldt voor alle leerlingen (ongeacht leeftijd) op de middelbare scholen die na de zomervakantie weer volledig open gaan; de 1,5 meter tussen leerling en onderwijspersoneel blijft wel van kracht
 • Met ingang van het nieuwe studiejaar mogen er weer meer onderwijsactiviteiten plaatsvinden op mbo-instellingen, hogescholen en universiteiten. Hier houden studenten 1,5 meter afstand tot anderen

Uitzonderingen

 • De regel is dat iedereen 1,5 meter afstand houdt. Maar in sommige situaties is dat niet mogelijk en mag de 1,5 meter tijdelijk worden losgelaten. Het gaat om: 
  • Contact tussen hulpbehoevenden en hun begeleiders
  • Mensen met contactberoepen (zoals kappers, masseurs en rij-instructeurs)
  • Sporters (binnen en buiten), acteurs en dansers
 • Spreekkoren, hard meezingen of schreeuwen in groepsverband is niet toegestaan
 • Voor zangkoren en zangensembles wordt repeteren en optreden weer mogelijk. Onder welke voorwaarden, daarover komt het RIVM op zeer korte termijn met een advies
 • Discotheken en nachtclubs blijven tot 1 september a.s. gesloten
Maatregelen per 1 juni 2020

Corona-aanpak: de volgende stap

Dinsdag 19 mei 2020 was de wekelijkse persconferentie van onze minister-president. Vanaf 1 juni kunnen we in Nederland opnieuw enkele maatregelen versoepelen: ‘alleen’ wordt weer iets meer ‘samen’. Omdat we ons goed aan de maatregelen houden, is er nu de mogelijkheid om de aangekondigde aanpassingen door te gaan voeren.

De volgende aanpassingen gelden per 1 juni:

Groepen

 • Buiten mogen mensen bij elkaar komen als zij 1,5 meter afstand tot elkaar bewaren
 • In alle gebouwen die publiek toegankelijk zijn, mogen maximaal 30 mensen bij elkaar komen, exclusief personeel. Wel hanteren we ook hier de 1,5 meter afstand tot elkaar
 • Thuis blijft het dringende advies om voor bezoekers 1,5 meter afstand aan te houden, zowel binnen als in de tuin en op het balkon

Horeca - vanaf 1 juni 12.00 uur

 • Restaurants en cafés mogen open, onder voorwaarden
  • een maximum van 30 gasten (dus exclusief personeel)
  • bezoekers moeten reserveren
  • iedereen houdt 1,5 meter afstand (behalve mensen uit hetzelfde huishouden)
 • in een checkgesprek vooraf tussen ondernemer en klant wordt ingeschat of een bezoek risico’s oplevert
 • Op terrassen geldt geen maximumaantal personen. Wel moet iedereen aan een tafel zitten en 1,5 meter afstand tot elkaar houden (behalve mensen uit hetzelfde huishouden)

Onderwijs

 • Voortgezet onderwijs gaat op 2 juni open. Scholen nemen maatregelen zodat 1,5 meter afstand kan worden gehouden. Dat betekent in de praktijk dat niet alle leerlingen tegelijk op school kunnen zijn
 • Voortgezet speciaal onderwijs gaat ook op 2 juni open voor alle leerlingen. Ook hier nemen scholen maatregelen zodat 1,5 meter afstand kan worden gehouden. Dit vergt maatwerk en zal in dit type onderwijs niet altijd mogelijk zijn
 • Op 8 juni gaat het basisonderwijs weer voor 100% open, tenzij uit lopende onderzoeken blijkt dat dit niet verantwoord is
  • De buitenschoolse opvang volgt het onderwijs en zal ook per 8 juni weer open gaan. Kinderen worden dan weer opgevangen op hun vaste dagen die zijn afgesproken in het contract
  • Vanaf 8 juni is de noodopvang  alleen nog beschikbaar (tot 1 juli) voor leerlingen van ouders die werken in de zorg (avond/nacht/weekend). Hierover worden afspraken gemaakt met kinderopvang en gemeenten
 • Op 15 juni gaan het middelbaar beroepsonderwijs en het hoger onderwijs (hbo en universiteiten) weer beperkt starten met toetsing, tentamens, praktijklessen en begeleiding van kwetsbare studenten op de instelling

Culturele instellingen – vanaf 1 juni 12.00 uur

 • Film-, theater- en concertzalen mogen open onder voorwaarden:
  • een maximum van 30 mensen in het publiek
  • bezoekers moeten vooraf reserveren
  • een checkgesprek vooraf om te bepalen of een bezoek risico’s oplevert
 • iedereen houdt 1,5 meter afstand tot elkaar
 • Musea en monumenten mogen open als bezoekers vooraf kaartjes kopen en een checkgesprek voeren. Het maximale aantal bezoekers is gebouwafhankelijk. Er moet 1,5 meter afstand worden gehouden
 • Muziekscholen en centra voor de kunsten kunnen open. Er geldt een maximumaantal van 30 personen per gebouw, die 1,5 meter afstand moeten houden
 • Festivals zijn toegestaan als ze voorstellingen presenteren voor maximaal 30 bezoekers die 1,5 meter afstand houden

Openbaar vervoer

 • Het openbaar vervoer is alleen bedoeld voor noodzakelijke reizen
 • In tram, (water)bus, metro en trein is met ingang van 1 juni voor reizigers van 13 jaar en ouder het dragen van een niet-medisch mondkapje verplicht. Dit geldt niet voor stations, haltes en perrons; daar is een mondkapje niet verplicht. Iedereen houdt hier 1,5 meter afstand tot anderen
 • Reizigers die na 1 juni geen mondkapje dragen, kunnen een boete van € 95,00 krijgen
Maatregelen per 6 mei 2020

Wij volgen de landelijke regels en maatregelen die zijn genomen om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan.

Laatste nieuws; vermijd drukte, houd 1,5 meter afstand

Woensdag 6 mei 2020 vond de wekelijkse persconferentie plaats van onze minister-president. De boodschap was dat we vanaf maandag 11 mei a.s. elkaar in Nederland iets meer ruimte kunnen geven, en daarbij het coronavirus onder controle te houden.

Naleving basisregels 

Naleving van de belangrijkste basisregels is dan wel belangrijker dan ooit. Vermijd drukte, houd 1,5 meter afstand en leef alle maatregelen na.
 
Het kabinet begint met het aanpassen van maatregelen in de buurt, lokaal. Dat geeft weinig drukte op straat, in het verkeer en in het openbaar vervoer. Dan volgen aanpassingen op regionaal niveau, dan op landelijk niveau. Het toestaan van groepen gaat van klein naar groot om alles zo beheersbaar en georganiseerd mogelijk te laten verlopen. De komende tijd worden hiervan de details verder uitgewerkt. 

Maatregelen die vanaf 11 mei 2020 gelden 

 • Scholen in het basisonderwijs, inclusief het speciaal (basis)onderwijs, de dag- en gastouderopvang openen op 11 mei. 
 • Iedereen (ook boven 18 jaar) kan buiten sporten en bewegen op 1,5 meter afstand van elkaar (dus geen contactsporten; lesgeven kan, maar geen wedstrijden en niet douchen na afloop).
 • Het uitoefenen van de meeste contactberoepen is weer mogelijk. Het werk wordt zoveel mogelijk op anderhalve meter afstand georganiseerd. Er wordt gewerkt op afspraak, waarbij de ondernemer/medewerker en de klant samen vooraf bespreken of het bezoek een risico oplevert.
 • Bibliotheken openen hun deuren weer voor publiek en nemen maatregelen zodat bezoekers 1,5 meter afstand tot elkaar kunnen houden.
 • Gebruik alleen het openbaar vervoer als dat echt nodig is, vermijd de spits en geef elkaar de ruimte. In trein, bus en metro wordt u geadviseerd om niet-medische mondkapjes te dragen. Vanaf 1 juni is dit verplicht.
 • Per 13 mei 2020 zijn ook non-food kramen op de markten weer toegestaan. De kramen worden verspreid over de markt opgesteld om drukte te spreiden en om ervoor te zorgen dat personen op de markt onderling een afstand van 1,5 meter kunnen bewaren. Het aanwijzingsbesluit van 7 mei 2020 wordt met de vaststelling van dit nieuwe besluit ingetrokken. De geldende noodverordening en besluiten vindt u bij op de website van de Veiligheidsregio Utrecht bij Besluiten en publicaties.

Meer informatie

Een nieuwsbericht met alle maatregelen en de verwachtingen voor de komende maanden staan op Rijksoverheid.nl. Hier staan ook de laatste factsheet en visuals. Ook zijn alle vragen en antwoorden op Rijksoverheid.nl bijgewerkt. Het nieuwsbericht wordt ook beschikbaar gesteld in eenvoudige taal. De factsheet wordt vertaald in verschillende talen, waarbij de Engelstalige versie als eerste beschikbaar is.

Maatregelen per 21 april 2020

We gaan samen door met de corona-aanpak in Nederland. Handen wassen, zoveel mogelijk thuisblijven, thuiswerken, afstand houden, alle maatregelen die de deskundigen ons adviseren, worden verlengd. Wel komt er voorzichtig meer ruimte voor kinderen en jongeren.

Langzaam de goede kant op

Met de corona-aanpak gaat het heel langzaam de goede kant op. We hebben veelal een manier gevonden om ons dagelijks leven praktisch in te vullen, ook al is dat lang niet altijd makkelijk. Medewerkers in de zorg doen hun uiterste best om iedereen de zorg te geven die zij nodig hebben. Er worden nog steeds mensen in het ziekenhuis opgenomen vanwege corona, maar de aantallen gaan gestaag omlaag.

Ruimte voor kinderen en jongeren

Hoewel de situatie nog heel fragiel is, komt er nu voorzichtig ruimte. Ruimte die ook nodig is. Bijvoorbeeld bij ouders die hun werk moeten combineren met de schoolbegeleiding van hun kinderen. Ruimte ook voor kinderen en jongeren die hun school, sport en spel missen. Dat is de verdienste van ons allemaal: omdat we ons aan de maatregelen houden, kunnen we kleine stapjes zetten.

Tot en met 19 mei 2020

Het kabinet heeft besloten de meeste maatregelen te verlengen tot en met 19 mei 2020; in de week ervóór beoordeelt het kabinet wat er voor de periode daarna nodig is. Hieronder een overzicht van wat er wijzigt plus de ingangsdatum. De praktische invulling van onderstaande wijzigingen krijgt de komende tijd verder vorm in samenspraak met betrokkenen.

Meer informatie

Kijk voor meer informatie over de verlening van de coronamaatregelen op de website van de Rijksoverheid. Daar staan de specifieke maatregelen met betrekking tot onderwijs en kinderopvang, sport, zelfstandig wonende ouderen en evenementen. De impact op de samenleving en de sociaaleconomische gevolgen van de crisis zijn enorm. 
Bekijk de vragen en antwoorden over de veranderingen in de maatregelen na 28 april 2020.

Maatregelen per 31 maart 2020

Het kabinet heeft dinsdag 31 maart 2020 besloten dat alle coronamaatregelen in Nederland worden verlengd tot en met dinsdag 28 april 2020. Voor het aanstaande paasweekend is het dringende advies om ook dan thuis te blijven. Onder andere sportaccommodaties, horeca en kinderopvang blijven dus dicht tot en met 28 april 2020. Scholen blijven in ieder geval dicht tot na de meivakantie. Het verbod op evenementen blijft tot 1 juni 2020 van kracht. De verlenging is noodzakelijk om de verspreiding van het coronavirus te kunnen controleren, kwetsbare groepen te beschermen en ervoor te zorgen dat zorgverleners en ziekenhuizen de grote druk aankunnen. Het komt er dus op aan dat alle Nederlanders samen de maatregelen volhouden, want het risico op besmetting is nog groot. Het blijven naleven van de maatregelen is daarom cruciaal. Alleen samen krijgen we corona onder controle.

Maatregelen per 23 maart 2020

Maandag 23 maart 2020 heeft het kabinet aanvullende maatregelen genomen in de aanpak van het coronavirus. Minister-president Rutte en de ministers De Jonge, Grapperhaus en Van Rijn lichtten de maatregelen (gebaseerd op advies van het RIVM) maandag 23 maart 2020 toe tijdens een persbijeenkomst.

De aangescherpte en nieuwe maatregelen zijn:

 • Blijf zoveel mogelijk thuis. Ga alleen naar buiten voor werk wanneer u niet thuis kunt werken, voor boodschappen, of om voor anderen te zorgen. 
  • Een frisse neus halen kan, maar doe dit niet in een groep. 
  • Houd altijd afstand van anderen (minimaal 1,5 meter) en vermijd sociale activiteiten en groepen mensen. 
  • Ook thuis: maximaal drie mensen op bezoek en hou ook dan afstand tot elkaar.
 • Als u kucht, hoest en/of verkouden bent, gold al: blijf thuis. Krijgt u daar ook koorts bij, dan moet vanaf nu iedereen in het huishouden thuisblijven. Mensen in cruciale beroepen en vitale processen zijn hiervan uitgezonderd, tenzij zij zelf ziek worden.
 • Alle bijeenkomsten worden verboden tot 1 juni (in plaats van 1 april), ook met minder dan 100 mensen. Voor begrafenissen en kerkelijke bruiloften geldt een uitzondering, waarover later meer informatie komt.
 • Winkels en het openbaar vervoer worden verplicht om maatregelen te nemen om ervoor te zorgen dat mensen afstand houden, bijvoorbeeld via een deurbeleid.
 • Voor kappers, schoonheidsspecialisten en andere in zogenoemde contactberoepen op het gebied van uiterlijke verzorging geldt tot 6 april dat zij helaas hun vak niet meer mogen uitoefenen. Voor bijvoorbeeld fysiotherapeuten geldt: werk zoveel mogelijk via beeldbellen.
 • Casino’s vallen vanaf nu onder dezelfde maatregel als eet- en drinkgelegenheden en sluiten per 24 maart 2020.
 • Op locaties zoals vakantieparken en campings gaat gelden dat men maatregelen moet treffen om mensen 1,5 meter afstand te laten houden. Als men hiertoe niet in staat is dan mogen gemeenten deze locaties sluiten.
 • Burgemeesters kunnen gebieden aanwijzen waar groepsvorming verboden is. Het kan gaan om parken, stranden of wijken. Bij groepen van 3 of meer die geen anderhalve meter afstand houden, wordt gehandhaafd. Personen in hetzelfde huishouden, zoals gezinnen, en kinderen zijn hiervan uitgezonderd.
 • Markten zijn hiervan uitgesloten omdat deze op sommige plekken in het land een essentieel onderdeel van de voedselketen zijn. Wel moeten gemeenten en marktmeesters kijken hoe ze ervoor kunnen zorgen dat voldoende afstand gewaarborgd is.

De bestaande maatregelen wil de overheid ook beter kunnen handhaven. Daarom krijgen burgemeesters de mogelijkheid om via een noodverordening makkelijker en sneller op te kunnen treden. Burgemeesters kunnen specifieke locaties sluiten, zoals parken, stranden en campings. Er kunnen ook boetes worden opgelegd.

Eerder afgekondigde maatregelen blijven van kracht.

Vragen

We krijgen veel vragen van inwoners en ondernemers over de maatregelen die genomen worden vanwege het coronavirus. 
De gemeente Vijfheerenlanden volgt de landelijke richtlijnen van het Ministerie van Volksgezondheid, het RIVM en de GGD regio Utrecht. In onze gemeente gelden dus de landelijke richtlijnen. 
De meeste vragen kunnen wij alleen beantwoorden met informatie van de Rijksoverheid en het RIVM - Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu
Kijk dus op een van deze websites of bel het landelijke publieksnummer 0800 – 1351 (tussen 08.00 en 20.00 uur).

Maatregelen per 15 maart 2020

Vandaag zijn aanvullende maatregelen aangekondigd om verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. 

Tijdelijke sluiting scholen en kinderdagverblijven

Het kabinet heeft besloten om scholen en kinderdagverblijven vanaf morgen te sluiten tot en met 6 april a.s. Dit betekent dat het grootste deel van de leerlingen in het Primair Onderwijs, Voortgezet Onderwijs en MBO tot en met 6 april 2020 geen les meer krijgt op school. 
Voor kinderen van ouders in cruciale beroepsgroepen, zoals de zorg, onderwijs, politie, openbaar vervoer en brandweer is er wel opvang op de eigen school en of kinderdagverblijf, zodat hun ouders kunnen blijven werken. Deze opvang is zonder extra kosten.
Meer informatie op de website van de rijksoverheid.

Overige belangrijke maatregelen 

 • Blijf thuis bij klachten als verkoudheid, hoesten, al dan niet in combinatie met koorts. Bel de huisarts pas als de klachten toenemen.
 • Werk zoveel mogelijk thuis of spreid werktijden.
 • Beperk het bezoek aan ouderen en mensen met een kwetsbare gezondheid. Deze mensen worden ook geadviseerd gezelschappen en het openbaar vervoer te vermijden.
 • Bewaar gepaste afstand waar mogelijk, bij bijvoorbeeld boodschappen doen. Houd een afstand van 1,5 meter.
 • HBO en Universitair onderwijs krijgt het advies de hoorcolleges zo veel mogelijk online te geven.
 • Alle eet- en drinkgelegenheden zijn gesloten.
 • Sport- en fitnessclubs, sauna’s, seksclubs en coffeeshops zijn gesloten.

De maatregelen gelden voor het hele land en zijn van kracht tot en met 6 april 2020.

Maatregelen per 12 maart 2020

Er zijn aanvullende maatregelen aangekondigd om verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. Deze staan op de website van het RIVM.
De belangrijkste maatregelen zijn:

 • Blijf thuis bij klachten als verkoudheid, hoesten, al dan niet in combinatie met koorts. Bel de huisarts pas als de klachten toenemen
 • Evenementen met meer dan 100 personen worden door de organisatie afgelast
 • Werk zoveel mogelijk thuis of spreid werktijden
 • Beperk het bezoek aan ouderen en mensen met een kwetsbare gezondheid. Deze mensen wordt ook geadviseerd gezelschappen en het openbaar vervoer te vermijden
 • Lagere scholen en MBO scholen kunnen open blijven. HBO en Universitair onderwijs krijgt het advies de hoorcolleges zo veel mogelijk online te geven
 • De maatregelen gelden voor het hele land en zijn van kracht tot en met 31 maart 2020.