Coronavirus

Hebt u vragen over het coronavirus in de gemeente Vijfheerenlanden? Of over de gevolgen ervan in Nederland? De actuele informatie rondom corona in Vijfheerenlanden.

Wij volgen de landelijke regels en maatregelen die zijn genomen om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan.

GGD onderzoek naar corona

De GGD regio Utrecht is benieuwd hoe de inwoners van de regio Utrecht omgaan met het coronavirus. In verband met het virus heeft de overheid meerdere maatregelen genomen die gevolgen hebben voor ons allemaal. Een deel van de mensen maakt zich zorgen over hun gezondheid of over hun baan. Wij zijn benieuwd naar uw ervaringen de afgelopen tijd. Vult u de vragenlijst van de GGD regio Utrecht in zodat wij een beeld krijgen van hoe het met u gaat? U helpt zo mee aan de aanpak van de effecten van de coronacrisis.

Onderzoek vanuit GGD panel

Het onderzoek aangaande het coronavirus wordt uitgevoerd vanuit het GGD Inwonerspanel. Het panel van de GGD is een groep inwoners uit de regio Utrecht die gemiddeld vier keer per jaar gevraagd wordt om een aantal vragen te beantwoorden over uiteenlopende onderwerpen. Invullen duurt niet langer dan 5 minuten per keer. De vragen gaan over de meest uiteenlopende onderwerpen, maar hebben altijd een raakvlak met gezondheid. Deze keer is besloten de link van het onderzoek breder te verspreiden om zo nóg beter in beeld te krijgen hoe iedereen omgaat met de huidige crisis.

Wat is het doel van het GGD Gezondheidspanel?

Het Gezondheidspanel is bedoeld om inzicht te krijgen in de meningen, ervaringen en behoeften van inwoners over diverse aan gezondheid gerelateerde onderwerpen. Met die informatie kunnen de GGD, gemeenten en andere professionals gericht activiteiten organiseren om de gezondheid van de inwoners in regio Utrecht te verbeteren. Zeker in deze tijden is het enorm belangrijk dat dit goed gebeurt! 

Noodverordening 3 april 2020 Veiligheidsregio Utrecht

Het kabinet heeft aanvullende maatregelen getroffen om verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. Iedereen moet zich daar aan houden. Overtreding van de regels is strafbaar. De voorzitter van de Veiligheidsregio Utrecht heeft op 3 april 2020 een nieuwe noodverordening vastgesteld. Daardoor kunnen de handhavers van de gemeenten en de politie controleren of iedereen zich aan de maatregelen houdt. We vertrouwen er op dat iedereen dat doet. De voorzitter van de Veiligheidsregio Utrecht heeft de bevoegdheid te handhaven op naleving van de regels, bijvoorbeeld door een boete op te leggen.

In deze nieuwe Noodverordening is een verbod toegevoegd voor sanitaire voorzieningen recreatie. Gemeenschappelijke was-, toilet- en douchevoorzieningen op recreatieparken, vakantieparken, havens, kampeerterreinen en kleinschalige kampeerveldjes evenals bij parken, natuurgebieden en stranden worden gesloten.

Traumahelicopter generieke ontheffing

De Regionale Uitvoeringsdienst Utrecht (RUD) heeft een algehele ontheffing afgegeven voor de traumahelicopter. Deze mag overal opstijgen en landen zowel overdag, in de avond als in de nachtelijke uren om de coronazorg te kunnen verlenen zolang de coronacrisis duurt.

Maatregelen 31 maart 2020

Het kabinet heeft dinsdag 31 maart 2020 besloten dat alle coronamaatregelen in Nederland worden verlengd tot en met dinsdag 28 april 2020. Voor het aanstaande paasweekend is het dringende advies om ook dan thuis te blijven. Onder andere sportaccommodaties, horeca en kinderopvang blijven dus dicht tot en met 28 april 2020. Scholen blijven in ieder geval dicht tot na de meivakantie. Het verbod op evenementen blijft tot 1 juni 2020 van kracht. De verlenging is noodzakelijk om de verspreiding van het coronavirus te kunnen controleren, kwetsbare groepen te beschermen en ervoor te zorgen dat zorgverleners en ziekenhuizen de grote druk aankunnen. Het komt er dus op aan dat alle Nederlanders samen de maatregelen volhouden, want het risico op besmetting is nog groot. Het blijven naleven van de maatregelen is daarom cruciaal. Alleen samen krijgen we corona onder controle.

Maatregelen 23 maart 2020

Maandag 23 maart 2020 heeft het kabinet aanvullende maatregelen genomen in de aanpak van het coronavirus. Minister-president Rutte en de ministers De Jonge, Grapperhaus en Van Rijn lichtten de maatregelen (gebaseerd op advies van het RIVM) maandag 23 maart 2020 toe tijdens een persbijeenkomst.

De aangescherpte en nieuwe maatregelen zijn:

 • Blijf zoveel mogelijk thuis. Ga alleen naar buiten voor werk wanneer u niet thuis kunt werken, voor boodschappen, of om voor anderen te zorgen. 
  • Een frisse neus halen kan, maar doe dit niet in een groep. 
  • Houd altijd afstand van anderen (minimaal 1,5 meter) en vermijd sociale activiteiten en groepen mensen. 
  • Ook thuis: maximaal drie mensen op bezoek en hou ook dan afstand tot elkaar.
 • Als u kucht, hoest en/of verkouden bent, gold al: blijf thuis. Krijgt u daar ook koorts bij, dan moet vanaf nu iedereen in het huishouden thuisblijven. Mensen in cruciale beroepen en vitale processen zijn hiervan uitgezonderd, tenzij zij zelf ziek worden.
 • Alle bijeenkomsten worden verboden tot 1 juni (in plaats van 1 april), ook met minder dan 100 mensen. Voor begrafenissen en kerkelijke bruiloften geldt een uitzondering, waarover later meer informatie komt.
 • Winkels en het openbaar vervoer worden verplicht om maatregelen te nemen om ervoor te zorgen dat mensen afstand houden, bijvoorbeeld via een deurbeleid.
 • Voor kappers, schoonheidsspecialisten en andere in zogenoemde contactberoepen op het gebied van uiterlijke verzorging geldt tot 6 april dat zij helaas hun vak niet meer mogen uitoefenen. Voor bijvoorbeeld fysiotherapeuten geldt: werk zoveel mogelijk via beeldbellen.
 • Casino’s vallen vanaf nu onder dezelfde maatregel als eet- en drinkgelegenheden en sluiten per 24 maart 2020.
 • Op locaties zoals vakantieparken en campings gaat gelden dat men maatregelen moet treffen om mensen 1,5 meter afstand te laten houden. Als men hiertoe niet in staat is dan mogen gemeenten deze locaties sluiten.
 • Burgemeesters kunnen gebieden aanwijzen waar groepsvorming verboden is. Het kan gaan om parken, stranden of wijken. Bij groepen van 3 of meer die geen anderhalve meter afstand houden, wordt gehandhaafd. Personen in hetzelfde huishouden, zoals gezinnen, en kinderen zijn hiervan uitgezonderd.
 • Markten zijn hiervan uitgesloten omdat deze op sommige plekken in het land een essentieel onderdeel van de voedselketen zijn. Wel moeten gemeenten en marktmeesters kijken hoe ze ervoor kunnen zorgen dat voldoende afstand gewaarborgd is.

De bestaande maatregelen wil de overheid ook beter kunnen handhaven. Daarom krijgen burgemeesters de mogelijkheid om via een noodverordening makkelijker en sneller op te kunnen treden. Burgemeesters kunnen specifieke locaties sluiten, zoals parken, stranden en campings. Er kunnen ook boetes worden opgelegd.

Eerder afgekondigde maatregelen blijven van kracht.

Vragen

We krijgen veel vragen van inwoners en ondernemers over de maatregelen die genomen worden vanwege het coronavirus. 
De gemeente Vijfheerenlanden volgt de landelijke richtlijnen van het Ministerie van Volksgezondheid, het RIVM en de GGD regio Utrecht. In onze gemeente gelden dus de landelijke richtlijnen. 
De meeste vragen kunnen wij alleen beantwoorden met informatie van de Rijksoverheid en het RIVM - Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu
Kijk dus op een van deze websites of bel het landelijke publieksnummer 0800 – 1351 (tussen 08.00 en 20.00 uur).

Maatregelen 15 maart 2020

Vandaag zijn aanvullende maatregelen aangekondigd om verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. 

Tijdelijke sluiting scholen en kinderdagverblijven

Het kabinet heeft besloten om scholen en kinderdagverblijven vanaf morgen te sluiten tot en met 6 april a.s. Dit betekent dat het grootste deel van de leerlingen in het Primair Onderwijs, Voortgezet Onderwijs en MBO tot en met 6 april 2020 geen les meer krijgt op school. 
Voor kinderen van ouders in cruciale beroepsgroepen, zoals de zorg, onderwijs, politie, openbaar vervoer en brandweer is er wel opvang op de eigen school en of kinderdagverblijf, zodat hun ouders kunnen blijven werken. Deze opvang is zonder extra kosten.
Meer informatie op de webstie van de rijksoverheid.

Overige belangrijke maatregelen 

 • Blijf thuis bij klachten als verkoudheid, hoesten, al dan niet in combinatie met koorts. Bel de huisarts pas als de klachten toenemen.
 • Werk zoveel mogelijk thuis of spreid werktijden.
 • Beperk het bezoek aan ouderen en mensen met een kwetsbare gezondheid. Deze mensen worden ook geadviseerd gezelschappen en het openbaar vervoer te vermijden.
 • Bewaar gepaste afstand waar mogelijk, bij bijvoorbeeld boodschappen doen. Houd een afstand van 1,5 meter.
 • HBO en Universitair onderwijs krijgt het advies de hoorcolleges zo veel mogelijk online te geven.
 • Alle eet- en drinkgelegenheden zijn gesloten.
 • Sport- en fitnessclubs, sauna’s, seksclubs en coffeeshops zijn gesloten.

De maatregelen gelden voor het hele land en zijn van kracht tot en met 6 april 2020.

Maatregelen 12 maart 2020

Er zijn aanvullende maatregelen aangekondigd om verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. Deze staan op de website van het RIVM.
De belangrijkste maatregelen zijn:

 • Blijf thuis bij klachten als verkoudheid, hoesten, al dan niet in combinatie met koorts. Bel de huisarts pas als de klachten toenemen
 • Evenementen met meer dan 100 personen worden door de organisatie afgelast
 • Werk zoveel mogelijk thuis of spreid werktijden
 • Beperk het bezoek aan ouderen en mensen met een kwetsbare gezondheid. Deze mensen wordt ook geadviseerd gezelschappen en het openbaar vervoer te vermijden
 • Lagere scholen en MBO scholen kunnen open blijven. HBO en Universitair onderwijs krijgt het advies de hoorcolleges zo veel mogelijk online te geven
 • De maatregelen gelden voor het hele land en zijn van kracht tot en met 31 maart 2020.
Maatregelen voor scholen en kinderopvang

Alle scholen en kinderopvangorganisaties in Nederland zijn sinds 16 maart 2020 gesloten. 

Uitzondering

Een uitzondering geldt voor kinderen van ouders of verzorgenden werkzaam in cruciale beroepen. Behoort u tot deze uitzonderingsgroep en kunt u GEEN opvang in directe omgeving krijgen kunt u contact opnemen met het algemeen telefoonnummer, 088 - 599 7000 van de gemeente Vijfheerenlanden. Kinderopvangorganisaties SKCN, SKV en BSO Wijs vangen uw kinderen op. De gemeente kan u ook doorverwijzen wanneer u buiten reguliere openingstijden kinderopvang nodig heeft.

 • Deze opvang is een vorm van opvang voor kinderen waarvan één of beide ouders werken in een cruciale beroepsgroep.
 • Dit is opvang zonder extra kosten voor ouders.

Buiten kantoortijden is het algemeen telefoonnummer van de gemeente niet in gebruik. U kunt dan direct naar de website van SKCN:

Alle scholen en kinderopvangorganisaties in Nederland sluiten van 16 maart tot en met maandag 6 april. Een uitzondering geldt voor kinderen van ouders of verzorgenden werkzaam in cruciale beroepen. Deze maatregelen duren van 16 maart to en met 6 april. Dit geldt voor alle leerligen in het basis- en voortgezet onderwijs, middelbaar beroepsonderwijs en kinderopvang. Uitzondering: kinder van ouders of verzorgenden die werkzaam zijn in cruciale beroepsgroepen worden wel opgevangen. Voor schoolgaande kinderen wordt zoveel mogelijk onderwijs op afstand georganiseerd, met de prioriteit voor de eindexamenleerlingen. De school informeert u hierover. De volgende maatregelen zijn van kracht: Heb je geen klachten? Houd gepaste afstand (1,5 meter) en vermijd grote groepen (+100) Werk thuis als het kan Heb je (milde) verkoudheidsklachten? Blijft thuis Beperk (sociale) contacten Voor meer informatie: www.rijksoverheid.nl/coronavirus of bel naar 0800 - 1351. Het RIVM adviseert de overheid bij de bestrijding van het nieuwe coronavirus.

Cijfers coronabesmettingen

Binnen de Veiligheidsregio Utrecht is afgesproken om coronabesmettingen en overledenen als gevolg van een coronabesmetting alleen op gemeenteniveau te communiceren. Dit doen we om de privacy van zieken en overledenen zoveel mogelijk te waarborgen.

Actuele informatie over aantallen coronabesmettingen in Nederland, per gemeente, kunt u vinden op de website van het RIVM.

1 maart 2020 - Sluiting Beatrixziekenhuis en Lingepoli

Kijk voor uitleg en informatie over het Beatrixziekenhuis en de Lingepoli op de website van Rivas.