Bekendmaking tijdelijke standplaatsen Hoef en Haag

Het college maakt bekend dat er 3 tijdelijke standplaatsen komen in het dorp Hoef en Haag.

Het college maakt bekend dat er 3 tijdelijke standplaatsen komen in het dorp Hoef en Haag. Het huidige beleid biedt voor de kern Hoef en Haag geen mogelijkheden voor een vaste markt of standplaats.

Voorzieningen

In het dorp Hoef en Haag zullen zich op termijn verschillende winkels vestigen. Dit laat nog even op zich wachten. Hoef en Haag heeft echter behoefte aan voorzieningen. Daarom hebben de bewoners een verzoek ingediend om tijdelijk standplaatsen toe te staan. Het college heeft hierop besloten dat er als overbrugging een drietal tijdelijke standplaatsen komen. Deze 3 tijdelijke standplaatsen komen in de buurt van en in aanvulling op de huidige voorzieningen aan de Lekstraat in Hoef en Haag op de vrijdagmiddag/avond.

Brinkhuis

Op het moment dat het Brinkhuis, met de bijbehorende winkelvoorzieningen, geopend wordt, lopen de verstrekte vergunningen aan de standplaatshouders af. Na evaluatie tussen inwoners, standplaatshouders en gemeente, wordt waar nodig het standplaatsbeleid aangepast.

Geïnteresseerd?

Wie interesse heeft in een tijdelijke standplaats kan zich vóór 20 juli 2021 melden bij de gemeente via APV@vijfheerenlanden.nl. Uit de geïnteresseerden worden door de gemeente in overleg met de bewoners van Hoef en Haag drie standplaatshouders geselecteerd.

Daarbij wordt bekeken aan welke branches de meeste behoefte bestaat.