Aanleg glasvezel: de stand van zaken

De afgelopen jaren zijn door Delta Fiber ruim 5.000 woningen in ons buitengebied en de kleine kernen aangesloten op het glasvezelnetwerk.

Op enkele plaatsen in de gemeente Vijfheerenlanden moet glasvezel nog aangebracht worden, zoals onder andere aan de Lekdijk tussen Sluis en het dorp Ameide en de Bazeldijk in Meerkerk. Over deze adressen lopen nog gesprekken met Delta Fiber, de gemeente en het waterschap in verband met de complexiteit van het aansluiten van deze adressen op het netwerk. 

Van bewoners krijgen wij regelmatig vragen:

Waarom worden er verschillende aansluitkosten gehanteerd?

Delta Fiber is een marktpartij. Zij zijn vrij om te bepalen hoeveel een aansluiting per woning kost. De gemeente heeft hier geen invloed op. Waarom er andere prijzen worden gehanteerd, heeft waarschijnlijk te maken met de werkwijze die per adres verschillend kan zijn.

Wanneer word ik aangesloten?

Wij zijn met Delta Fiber over de resterende tracés in overleg en zoekende naar een passende oplossing.

Worden op de industrieterreinen en binnen de kernen van Leerdam en Vianen zelf nog glasvezel aangelegd?

Op de meeste industrieterreinen ligt al glasvezel en is Delta Fiber ook glasvezel aan het aanleggen.

Hoe zit het met extra vastrechtkosten voor inwoners uit het buitengebied? Dit voelt oneerlijk.

Voor nutsvoorzieningen wordt vastrecht in rekening gebracht. Glasvezel is echter geen nutsvoorziening. Kosten voor glasvezel worden in een contract tussen aanbieder en bewoner afgesproken.