Nieuws RSS icoon

 • Coronavirus

  21 juni 2021

  Hebt u vragen over het coronavirus in de gemeente Vijfheerenlanden? Of over de gevolgen ervan in Nederland? De actuele informatie rondom corona in Vijfheerenlanden.

 • Gouden jongere(n) gezocht! Wie verdient de Vijfheerenlanden Jeugdpenning?

  15 juni 2021

  De gemeente Vijfheerenlanden vindt het belangrijk dat jongeren weten dat wij hen waarderen en dat we trots op hen zijn. Zij zijn goud waard en een voorbeeld voor ons allemaal. Dit laten we zien met de Vijfheerenlanden Jeugdpenning!

 • Veel bereikt ondanks zwaar coronajaar

  15 juni 2021

  Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Vijfheerenlanden heeft op 8 juni 2021 de jaarrekening 2020 vastgesteld. Met deze jaarrekening legt het college verantwoording af over de financiën in 2020. Op 8 juli 2021 vergadert de gemeenteraad over de jaarstukken.

 • Online inspiratiesessie ‘Crowdfunding en campagne voeren’

  15 juni 2021

  Bent u benieuwd hoe u mensen meer kan betrekken bij uw vereniging, organisatie of initiatief? Wilt u meer dan alleen geld of materialen inzamelen? Volg dan de gratis online inspiratiesessie ‘Crowdfunding en campagne voeren’ op dinsdag 29 juni 2021!

 • Stiltecentrum voor Leerdam

  15 juni 2021

  Op de algemene begraafplaats van Vianen is al een aantal jaar een stiltecentrum aanwezig. De gemeente wil ook op de algemene begraafplaats van Leerdam een stiltecentrum creëren.

 • Dominicaners aan het werk!

  15 juni 2021

  De gemeente Vijfheerenlanden steunt initiatieven van inwoners, klein of groot. Via de wijkambassadeur vinden bewoners een helpende hand.

 • Duurzaam wonen en werken in een vitaal Vijfheerenlanden

  10 juni 2021

  Het college van de gemeente Vijfheerenlanden adviseert de gemeenteraad via de Kadernota om de komende jaren extra te investeren in duurzaam wonen en werken in een vitale samenleving.

 • Ons koolstof-afval nuttig maken

  08 juni 2021

  CF Groep B.V. uit Meerkerk maakt luchtfilters met actief kool. Die filters zuiveren bijvoorbeeld industriële uitstoot en leveren zo een bijdrage aan een gezondere leefomgeving. Peter Vis is controller bij CF Groep en volgde samen met André de Groot, mede-eigenaar van CF Groep, de Masterclass Waarde in de Waard.

 • Vaststelling Oeverbeleidsplan

  08 juni 2021

  De gemeenteraad heeft het Oeverbeleidsplan Vijfheerenlanden 2021-2025 vastgesteld. Dit plan geeft richting aan de uitvoering van de beheer- en onderhoudstaken van de gemeentelijke oevers.

 • Werkzaamheden Vianen

  08 juni 2021

  De komende tijd wordt er gewerkt bij de Put Middelwaard en het Sluiseiland.

 • Klaas Vervloet benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau

  03 juni 2021

  De heer Klaas Vervloet, forensisch expert (hoofdinspecteur) bij de Landelijke Recherche, is vanochtend door locoburgemeester Verweij verrast met een Koninklijke onderscheiding.

 • Provinciale plannen ter inzage

  28 mei 2021

  Ontwerp Bodem- en waterprogramma | Ontwerp Omgevingsverordening provincie Utrecht 2022 | Ontwerp Provinciaal programma Wonen en werken

 • Op vakantie? Verleng op tijd uw paspoort of identiteitskaart!

  25 mei 2021

  Heeft u vakantieplannen? Controleer dan of uw reisdocument nog geldig is.

 • Zaterdag 26 juni: Veteranendag

  25 mei 2021

  Omdat de lokale Veteranendag ook dit jaar niet kan plaatsvinden vanwege corona, is een alternatief bedacht.

 • Stand van zaken asielopvang

  08 juni 2021

  Lees op deze pagina alle nieuwsberichten over de opvanglocaties voor asielzoekers en statushouders.

 • Actuele en geplande werkzaamheden

  08 maart 2021

  Alle actuele en geplande (weg)werkzaamheden kunt u zien in de interactieve LTC Wegwerkzaamhedenkaart.

 • Stand van zaken Niemans

  08 juni 2021

  Lees op deze pagina alle nieuwsberichten over de rechtzaak van Niemand Beton

 • Digitale veiligheid tijdens corona

  18 mei 2020

  Om de verspreiding van het coronavirus te beperken probeert iedereen zoveel mogelijk thuis te zijn. Hierdoor neemt de traditionele criminaliteit zoals inbraak, diefstal en vernielingen af. De digitale criminaliteit blijft echter groeien en zeker nu zien criminelen hun kans schoon om gebruik te maken van alle online activiteiten.

 • Contact met de gemeente

  01 december 2020

  De dienstverlening van de gemeente Vijfheerenlanden blijft beschikbaar voor inwoners en bedrijven.