Nieuws RSS icoon

 • Coronavirus

  12 juli 2021

  Hebt u vragen over het coronavirus in de gemeente Vijfheerenlanden? Of over de gevolgen ervan in Nederland? De actuele informatie rondom corona in Vijfheerenlanden.

 • Grasaren en honden uitlaten

  20 juli 2021

  Problemen met de aren ontstaan hoofdzakelijk door gedroogd gras. Onze inwoners worden op de hoogte gesteld van het moment dat we gaan maaien en dat het gras een week ligt te drogen. We hopen dat hondenbezitters mogelijk hun rondje tijdelijk aan passen om geen risico te lopen op vervelend dierenleed.

 • Geen (spoed)aanvragen voor paspoorten en identiteitskaarten

  20 juli 2021

  In het laatste weekend van juli kunt u geen (spoed)aanvragen voor paspoorten en identiteitskaarten aanvragen wegens een systeemupdate.

 • Werkgroep Dorpshart Hagestein maakt Praatplaat

  19 juli 2021

  De afgelopen paar maanden heeft een groep van betrokken inwoners en belanghebbenden zich ingezet om te komen tot een gewenst toekomstbeeld van het dorpshart van Hagestein.

 • Opfrisser voor borden langs de weg

  19 juli 2021

  De komende tijd worden er werkzaamheden uitgevoerd aan de wegbebording. Alle overbodige borden wordt verwijderd; wanneer er borden ontbreken, dan plaatsen we die erbij en borden die niet meer voldoen aan de gewenste kwaliteit worden vervangen.

 • Hoogwater juli 2021

  16 juli 2021

  De waterstand in de Nederlandse rivieren stijgt. Waterschap Rivierenland houdt in een liveblog de meest actuele stand van zaken bij.

 • Jaarlijks onderhoud watergangen

  13 juli 2021

  De gemeente zorgt de komende weken voor het vegen van de vaargeul in de watergangen. In het najaar laten we ook de sloten schoonmaken.

 • Bekendmaking tijdelijke standplaatsen Hoef en Haag

  13 juli 2021

  Het college maakt bekend dat er 3 tijdelijke standplaatsen komen in het dorp Hoef en Haag.

 • Aanleg glasvezel: de stand van zaken

  15 juli 2021

  De afgelopen jaren zijn door Delta Fiber ruim 5.000 woningen in ons buitengebied en de kleine kernen aangesloten op het glasvezelnetwerk.

 • Vijfheerenlanden kiest voor Team Sportservice

  12 juli 2021

  Vanaf 1 augustus 2021 voert Team Sportservice provincie Utrecht de sportstimuleringsdiensten in de hele gemeente Vijfheerenlanden uit. Het gaat hierbij onder andere om bewegingsonderwijs, buitenschoolse sportactiviteiten en de ondersteuning van sportverenigingen.

 • Kruidenrijkdom en insectenleven

  06 juli 2021

  In 2019 zijn we gestart met het aanleggen van natuurvriendelijke oevers. Hiermee verbeteren we de biodiversiteit in onze gemeente.

 • Mogelijke ontwikkeling Leerdam Noord

  06 juli 2021

  Op dit moment wordt er een haalbaarheidsonderzoek uitgevoerd.

 • Een nieuw leven voor uw oude fiets

  06 juli 2021

  Op 1 juli ging het Fietsenproject van start dat afgedankte fietsen een tweede leven geeft.

 • Bezoekersenquête centrum Leerdam

  28 juni 2021

  Wilt u met uw mening helpen om de binnenstad van Leerdam een oppepper te geven? De Wijkraad centrum Leerdam heeft eerder een enquête gehouden onder bewoners en ondernemers van het centrum over het woon- en leefklimaat in het centrum. Nu worden bezoekers van het centrum gevraagd hoe het centrum aantrekkelijker gemaakt kan worden.

 • Stand van zaken asielopvang

  08 juni 2021

  Lees op deze pagina alle nieuwsberichten over de opvanglocaties voor asielzoekers en statushouders.

 • Actuele en geplande werkzaamheden

  08 maart 2021

  Alle actuele en geplande (weg)werkzaamheden kunt u zien in de interactieve LTC Wegwerkzaamhedenkaart.

 • Stand van zaken Niemans

  08 juni 2021

  Lees op deze pagina alle nieuwsberichten over de rechtzaak van Niemand Beton

 • Digitale veiligheid tijdens corona

  18 mei 2020

  Om de verspreiding van het coronavirus te beperken probeert iedereen zoveel mogelijk thuis te zijn. Hierdoor neemt de traditionele criminaliteit zoals inbraak, diefstal en vernielingen af. De digitale criminaliteit blijft echter groeien en zeker nu zien criminelen hun kans schoon om gebruik te maken van alle online activiteiten.

 • Contact met de gemeente

  12 juli 2021

  De dienstverlening van de gemeente Vijfheerenlanden blijft beschikbaar voor inwoners en bedrijven.