Nieuws

 • Actuele en geplande werkzaamheden

  12 juli 2022

  Alle actuele en geplande (weg)werkzaamheden kunt u zien in de interactieve LTC Wegwerkzaamhedenkaart.

 • Beter isolerend glas? Kom naar de bijeenkomst!

  16 augustus 2022

  We hebben het Regionaal Energieloket gevraagd om inwoners te helpen bepalen of beter isolerend glas geschikt is voor hun woning en situatie. Hiervoor organiseren we een collectieve inkoopactie en een digitale informatiebijeenkomst.

 • Investeringssubsidie duurzame energie en energiebesparing (ISDE)

  16 augustus 2022

  Heeft u een koopwoning en wilt u energiebesparende maatregelen laten uitvoeren? Dan kunt u de Investeringssubsidie duurzame energie en energiebesparing (ISDE) aanvragen.

 • Cursus Engels voor Oekraïense vluchtelingen

  03 augustus 2022

  Voor volwassen vluchtelingen die verblijven in de gemeente Vijfheerenlanden is er de mogelijkheid om een online cursus Engels te volgen, aangeboden door de English Education Group.

 • Helpt u een ander als ervaringswerker?

  02 augustus 2022

  We organiseren samen met De Sociale Basis hiervoor een training.

 • Zonnepanelen op bedrijfspanden

  29 juli 2022

  Hoge energietarieven, verplichtingen om te verduurzamen: Wat kunnen we doen om het energieverbruik van uw bedrijf te verlagen?

 • Integrale controles

  29 juli 2022

  De gemeente controleert bedrijven op mogelijke overtredingen op gebieden zoals milieuvoorschriften, bedrijfsvoorraad, brandveiligheid, gebruik elektriciteit. Deze integrale controles doet de gemeente met partners als de Omgevingsdienst Utrecht, Stedin, Veiligheidsregio Utrecht en de Politie.

 • Wie verdient de Vijfheerenlanden Jeugdpenning?

  07 juli 2022

  Welke jonge inwoner tussen de 6 en 25 jaar verdient volgens u een Jeugdpenning?

 • Rechthebbenden graven gezocht

  24 mei 2022

  De komende periode plaatsen we bordjes bij graven waarvan het grafrecht vervallen is. De bordjes worden geplaatst omdat van deze graven de contactpersonen niet bekend of allang overleden zijn.

 • Aanpak sluipverkeer door inrijverboden

  01 juli 2022

  Met het vaststellen van het concept verkeersbesluit “instellen inrijverboden” en de bijbehorende concept-beleidsregels wil het college van de gemeente Vijfheerenlanden een einde maken aan het sluipverkeer tussen Vianen en Lexmond in de avondspits.