Nieuws RSS icoon

 • Speeltoestellen Put Middelwaard

  30 juli 2020

  In april 2019 is er een brainstormavond geweest over de ontwikkelingen van Put Middelwaard, 120 inwoners hebben hun mening gegeven over de aanwezige plannen. Daarnaast is er door de gemeente Vijfheerenlanden een enquête gehouden over speelplaatsen. Put Middelwaard komt daarin naar voren als een goede speelplek. Kiest u uw favoriete ontwerp?

 • Coronavirus

  18 september 2020

  Hebt u vragen over het coronavirus in de gemeente Vijfheerenlanden? Of over de gevolgen ervan in Nederland? De actuele informatie rondom corona in Vijfheerenlanden.

 • Online informatiebijeenkomst 'Een beetje aandacht voor elkaar'

  14 september 2020

  Op donderdag 24 september organiseert stichting Kamers met Aandacht een online informatiebijeenkomst van 19.00 tot 20.00 uur voor mensen die interesse hebben in het verhuren van een kamer aan een kwetsbare jongeren.

 • Training tot Ervaringswerker

  14 september 2020

  Voor mensen met herstel ervaring, GGZ gerelateerde problematiek of ervaring met een andersoortige levenscrisis én die hun ervaring willen leren inzetten voor anderen organiseert gemeente Vijfheerenlanden samen met ‘De Sociale Basis’ een training.

 • Aan de slag met uw woning? Laat u inspireren bij de Duurzame Huizen Route

  14 september 2020

  Huiseigenaren kunnen zich tot 20 september aanmelden voor de verkiezing van het Duurzaamste Huis van Nederland.

 • Online bijeenkomsten voor ouders van een kind met autisme

  14 september 2020

  Als vervolg op de online bijeenkomsten voor ouders van een kind met (mogelijk) autisme, organiseert MantelzorgVHL dit najaar in samenwerking met MEEVivenz en Welzijn Molenlanden weer een aantal bijeenkomsten. De avonden worden om en om georganiseerd door MantelzorgVHL en Welzijn Molenlanden.

 • Straatverlichting kapot? Geef het door!

  14 september 2020

  Staat er bij u in de straat een lantaarnpaal die het niet doet? Geef de storing dan door aan Bureau Openbare Verlichting Lek-Merwede. Dit bureau houdt in onze gemeente toezicht op het herstel van kapotte straatverlichting.

 • Hoe denkt u over duurzaamheid?

  08 september 2020

  Duurzaamheid gaat niet alleen over energie en klimaat, maar ook over hoe we met onze grondstoffen omgaan. Wij zijn benieuwd hoe u als inwoner tegenover duurzaamheid en duurzame energieopwekking staat.

 • Vouwwagen met lekke band

  01 september 2020

  Sinds vier weken staat er in Lexmond vlakbij Lakerveld 44 een vouwwagen met een lekke band in de groenstrook geparkeerd. De gemeente verzoekt de eigenaar zich te melden en de vouwwagen zo snel mogelijk te verwijderen.

 • Alzheimer Café Vianen

  31 augustus 2020

  Op maandag 7 september start het nieuwe seizoen van het Alzheimercafé Vianen. Vanwege coronamaatregelen is de bijeenkomst in De Hoeksteen aan de Groenekade 7, Vianen.

 • Vuurwerkvrije zone, aanpak vuren en inzetten op overlastplekken in Vijfheerenlanden

  08 september 2020

  Een veilige en leuke jaarwisseling voor iedereen. Dat is het doel van de maatregelen die gemeente Vijfheerenlanden voor de komende jaarwisseling gaat nemen. Een vuurwerkvrije zone in een deel van de gemeente en een gerichte aanpak van groepen en individuele personen die afgelopen jaar overlast hebben veroorzaakt.

 • Wie verdient de Vijfheerenlanden Jeugdpenning?

  19 augustus 2020

  Rond 20 november reikt burgemeester Sjors Fröhlich voor de eerste keer de Vijfheerenlanden Jeugdpenning uit aan kinderen en jongeren in de leeftijd van 6 tot en met 25 jaar. Ouders, opa’s, oma’s, ooms, tantes, meesters, juffen, buren, wijkagenten: kent u een jongere uit Vijfheerenlanden die hiervoor in aanmerking komt? Laat het de gemeente vóór 1 oktober 2020 weten!

 • Digitale veiligheid tijdens corona

  18 mei 2020

  Om de verspreiding van het coronavirus te beperken probeert iedereen zoveel mogelijk thuis te zijn. Hierdoor neemt de traditionele criminaliteit zoals inbraak, diefstal en vernielingen af. De digitale criminaliteit blijft echter groeien en zeker nu zien criminelen hun kans schoon om gebruik te maken van alle online activiteiten.

 • Dienstverlening

  10 september 2020

  De dienstverlening van de gemeente Vijfheerenlanden blijft beschikbaar voor inwoners en bedrijven.

 • Bekendmakingen voortaan ook digitaal

  09 januari 2020

  Alle publicaties van de gemeente Vijfheerenlanden vindt u voortaan ook op de website www.overheid.nl