Nieuws

RSS icoon
 • Economische visie Vijfheerenlanden

  23 september 2021

  Dinsdag 7 september 2021 heeft het college van burgemeester en wethouders ingestemd met het ontwerp van de Economische visie Vijfheerenlanden.

 • Stand van zaken asielopvang

  16 september 2021

  Lees op deze pagina alle nieuwsberichten over de opvanglocaties voor asielzoekers en statushouders.

 • Koningin Emmalaan

  09 september 2021

  Vóór de bouwvakvakantie heeft de aannemer fase 1 van het project Koningin Emmalaan opgeleverd. Dat is het gedeelte tussen de bocht met de Spoorstraat en de Prinses Irenelaan.

 • Gemeente nodigt inwoners uit voor LHBTIQ+ bijeenkomst

  21 september 2021

  De gemeente streeft ernaar dat iedereen zich thuis en veilig voelt. Om dat, waar nodig, te verbeteren, gaat de gemeente in gesprek met inwoners uit de LHBTIQ+ gemeenschap.

 • Burgernet

  01 september 2021

  Een bijdrage leveren aan de veiligheid in uw woon- of werkomgeving? Meldt u dan aan bij Burgernet.

 • Digitale veiligheid tijdens corona

  18 mei 2020

  Om de verspreiding van het coronavirus te beperken probeert iedereen zoveel mogelijk thuis te zijn. Hierdoor neemt de traditionele criminaliteit zoals inbraak, diefstal en vernielingen af. De digitale criminaliteit blijft echter groeien en zeker nu zien criminelen hun kans schoon om gebruik te maken van alle online activiteiten.

 • Contact met de gemeente

  12 juli 2021

  De dienstverlening van de gemeente Vijfheerenlanden blijft beschikbaar voor inwoners en bedrijven.