Nieuws RSS icoon

 • Speeltoestellen Put Middelwaard

  30 juli 2020

  In april 2019 is er een brainstormavond geweest over de ontwikkelingen van Put Middelwaard, 120 inwoners hebben hun mening gegeven over de aanwezige plannen. Daarnaast is er door de gemeente Vijfheerenlanden een enquête gehouden over speelplaatsen. Put Middelwaard komt daarin naar voren als een goede speelplek. Kiest u uw favoriete ontwerp?

 • Coronavirus

  09 augustus 2020

  Hebt u vragen over het coronavirus in de gemeente Vijfheerenlanden? Of over de gevolgen ervan in Nederland? De actuele informatie rondom corona in Vijfheerenlanden.

 • Nationale Klimaatweken

  10 augustus 2020

  Om meer organisaties te stimuleren zich in te zetten voor een beter klimaat, zijn van 12 oktober tot en met 6 november 2020 de Nationale Klimaatweken. Doet uw organisatie ook mee? Kijk op nationaleklimaatweken.nl.

 • Webinar over de Regionale Energiestrategie (RES)

  10 augustus 2020

  Gemeente Vijfheerenlanden organiseert samen met zes andere gemeenten een webinar over de Regionale Energiestrategie. In het landelijke Klimaatakkoord is afgesproken dat 30 energieregio’s samen afspreken hoeveel en waar ze duurzame energie gaan opwekken. Het webinar is bedoeld om u meer informatie te geven over de RES. Wat is de RES precies? Wat betekent het voor mij? En hoe kan ik hierover meepraten?

 • Horecabeleid juni 2020

  Onderzoek onder leden van het digitale inwonerpanel over de regels voor de horeca.

 • Oude archieven Vijfheerenlanden beter toegankelijk

  03 augustus 2020

  De inventarisatie van de oudste archieven van de gemeente Vijfheerenlanden, in het Regionaal Archief Zuid-Utrecht (RAZU) vordert gestaag. De oude archieven van ‘’historische” gemeenten zijn inmiddels verhuisd naar de archiefbewaarplaats van het RAZU in Wijk bij Duurstede.

 • Pompput op het Dokter Reilinghplein

  10 augustus 2020

  Op het Dokter Reilinghplein komt een waterelement waarin de stroming van de Linge is verbeeld.

 • Zomerstop werkzaamheden Dokter Reilinghplein Leerdam

  03 augustus 2020

  Het Dokter Reilinghplein in Leerdam wordt de komende tijd heringericht. Van maandag 3 augustus tot 17 augustus 2020 houdt aannemer Roelofs twee weken vakantie.

 • Heeft u het duurzaamste huis van Nederland?

  06 augustus 2020

  Staat het duurzaamste huis van Nederland in de gemeente Vijfheerenlanden?

 • Waar staat je gemeente 2020

  Resultaten van het onderzoek 'Waar staat je gemeente' uit 2020

 • Informatieplicht energiebesparing voor bedrijven/instellingen

  22 juli 2020

  Sinds 1 juli 2019 geldt de informatieplicht energiebesparing. Alle bedrijven/instellingen die een energieverbruik groter dan 50.000 kWh elektriciteit of 25.000 m3 aardgas hebben, moeten een rapportage indienen waarin staat welke energiebesparende maatregelen zijn getroffen. De informatieplicht is een deel van een plan om de klimaatdoelstellingen voor energiebesparing te behalen.

 • Uitslag enquête carillon

  20 juli 2020

  De afgelopen weken heeft u mee kunnen doen aan een kort onderzoek over het carillon op het Dokter Reilinghplein in Leerdam. Het carillon in Leerdam is toe aan onderhoud. De klokjes en magneetklepjes moeten worden gereviseerd. De computer moet vernieuwd worden en de klokkenstoel zal opnieuw geschilderd worden.

 • Vijfheerenlanden pioniert met Duurzaam Huisvestingsplan voor scholen

  17 juli 2020

  Samen met de schoolbesturen en kinderopvang in Vijfheerenlanden is de gemeente gekomen tot het Duurzaam Integraal Huisvestingsplan Onderwijs (DIHPO) voor schoolgebouwen in de gemeente Vijfheerenlanden. Het DIHPO is op 16 juli 2020 door de gemeenteraad vastgesteld.

 • Nieuwe contracten Regiotaxi Utrecht

  26 juni 2020

  Willemsen-de Koning blijft de vervoerder van de regiotaxi en Munckhof BV gaat het callcenter verzorgen.

 • Digitale veiligheid tijdens corona

  18 mei 2020

  Om de verspreiding van het coronavirus te beperken probeert iedereen zoveel mogelijk thuis te zijn. Hierdoor neemt de traditionele criminaliteit zoals inbraak, diefstal en vernielingen af. De digitale criminaliteit blijft echter groeien en zeker nu zien criminelen hun kans schoon om gebruik te maken van alle online activiteiten.

 • Corona informatie voor statushouders

  18 mei 2020

  Er is veel informatie beschikbaar over de maatregelen, de richtlijnen en adviezen rond het coronavirus. Maar de meeste communicatie is er uitsluitend in het Nederlands. Terwijl het juist van groot belang is dat iedereen informatie krijgt over het coronavirus. Ook inwoners die de Nederlandse taal niet zo goed beheersen.

 • Dienstverlening

  07 juli 2020

  De dienstverlening van de gemeente Vijfheerenlanden blijft beschikbaar voor inwoners en bedrijven.

 • Algemene maatregelen wegens Coronavirus

  18 juni 2020

  Welke gevolgen heeft de corona aanpak voor weekmarkten, afval, openbaar vervoer enzovoort?

 • Bekendmakingen voortaan ook digitaal

  09 januari 2020

  Alle publicaties van de gemeente Vijfheerenlanden vindt u voortaan ook op de website www.overheid.nl