Veel gestelde vragen over Verkiezingen

Op deze pagina vindt u antwoorden op veel gestelde vragen over de Tweede Kamerverkiezing 2023.

Wanneer is de Tweede Kamerverkiezing?
Op woensdag 22 november 2023 kunt u stemmen voor verkiezing van de Tweede Kamer.

Kan ik dit jaar ook vervroegd stemmen op maandag of dinsdag?
Nee, bij deze verkiezing kan er alleen op woensdag 22 november 2023 worden gestemd.

Waar kan ik stemmen op 22 november 2023?
Om te stemmen gaat u naar een stemlokaal in de gemeente waar u woont. Vóór de verkiezing ontvangt u thuis een overzicht met de adressen van alle stemlokalen.
Kijk voor een stemlokaal bij u in de buurt op onze pagina Stembureaus november 2023.

Kan ik stemmen in een andere gemeente?
Dan heeft u een kiezerspas nodig. Daarmee kunt u gaan stemmen in elk stemlokaal in Nederland. U kunt uiterlijk vrijdag 17 november 2023 17.00 uur een kiezerspas aanvragen via de website www.vijfheerenlanden.nl/verkiezingen De oude stempas is dan niet meer geldig. Aan de balie op de locatie Leerdam kan het op afspraak nog tot dinsdag 21 november  2023 12.00 uur.

Ik ben pas verhuisd naar een andere gemeente of ga dat zeer binnenkort doen. Waar kan ik dan stemmen?
Het adres waarop u op de dag van kandidaatstelling officieel in de BRP staat ingeschreven, bepaalt in welke gemeente u kunt stemmen. Bij deze Tweede Kamerverkiezing is de dag van kandidaatstelling 9 oktober 2023. Op het adres waar u dan staat ingeschreven, wordt ook uw stempas bezorgd. Wilt u in uw nieuwe gemeente stemmen? Vraag dan een kiezerspas aan.

Wat zijn de openingstijden van de stembureaus?
De stemlokalen zijn open op woensdag 22 november 2023 van 7:30 uur tot 21:00 uur. U kunt deze verkiezing niet op maandag of dinsdag stemmen.

Wie mag er stemmen bij de Tweede Kamerverkiezing?
Om te mogen stemmen bij de Tweede Kamerkiezing, moet u aan de volgende voorwaarden voldoen: 

 • U heeft de Nederlandse nationaliteit.
 • U bent 18 jaar of ouder.
 • U bent niet uitgesloten van het kiesrecht.

Wat heb ik nodig om te stemmen?
Om te kunnen stemmen heeft u uw stempas en een identiteitsbewijs nodig. U krijgt uw stempas thuisgestuurd. U ontvangt de stempassen uiterlijk woensdag 8 november 2023. Uw identiteitsbewijs mag maximaal vijf jaar verlopen zijn.

Wanneer ontvang ik mijn stempas?
U ontvangt uw stempas uiterlijk 3 november 2023. Heeft u geen stempas ontvangen of bent u uw stempas kwijt? Vraag dan een nieuwe aan via de website.

Wat moet ik doen als ik geen stempas heb ontvangen of als ik mijn stempas kwijt ben?
U kunt tot en met uiterlijk vrijdag 17 november 2023 17.00 uur een nieuwe stempas aanvragen via onze pagina Tweede Kamerverkiezing 2023. De oude stempas is dan niet meer geldig. Aan de balie op de locatie Leerdam kan het op afspraak nog tot dinsdag 21 november 2023 12.00 uur.

Welk soort identiteitsbewijs moet ik meenemen als ik wil stemmen?
Om te kunnen stemmen heeft u uw stempas en een identiteitsbewijs nodig. U kunt een van deze identiteitsbewijzen meenemen:

 • paspoort
 • identiteitskaart
 • rijbewijs uit Nederland

Kiezers met een dubbele nationaliteit kunnen zich ook identificeren met een paspoort, identiteitskaart of rijbewijs uit een EER-land of een paspoort of identiteitskaart uit Zwitserland.

Mijn identiteitsbewijs is verlopen, kan ik toch stemmen?
Uw identiteitsbewijs mag maximaal vijf jaar verlopen zijn. Bij ‘geldig tot’ moet 23 november 2018 staan of een datum daarna.
Heeft u geen identiteitsbewijs of is deze meer dan vijf jaar verlopen? En kunt u niet meer op tijd een nieuw identiteitsbewijs aanvragen? Dan kunt u iemand anders vragen om voor u te stemmen met een schriftelijke volmacht.

Mijn identiteitsbewijs is gestolen of kwijt
Is uw identiteitsbewijs gestolen of bent u het kwijt? Met een verklaring van vermissing, afgegeven door de gemeente, kunt u toch stemmen. Neem dan ook een pasje met uw foto mee. Bijvoorbeeld een gepersonaliseerde OV-chipkaart.

Hoe werkt stemmen bij de verkiezingen?

 • Uiterlijk twee weken voor de verkiezing ontvangt u uw stempas.
 • Neem uw stempas en een geldig identiteitsbewijs mee naar het stembureau.

Op het stembureau levert u uw stempas in. Laat ook uw identiteitsbewijs zien aan het stembureau lid.

 • Op het stembureau krijgt u een stembiljet. Hierop staan alle partijen die meedoen aan de verkiezing. Ook staan hierop alle kandidaten op wie u kunt stemmen.
 • Het stembiljet neemt u mee in het stemhokje. De stemming is geheim. De stemhokjes in het stemlokaal staan zo, dat niemand kan zien op wie u stemt. Alleen mensen met een lichamelijke beperking mogen hulp krijgen in het stemhokje.
 • Met een rood potlood kleurt u het rondje in voor de naam van de persoon op wie u wilt stemmen.
 • U kunt het stembiljet ook leeg laten. Dat heet blanco stemmen.
 • Vouw elk stembiljet zo op dat niemand uw keuze kan zien.
 • Hierna stopt u het stembiljet in de stembus.

Wat betekent een ‘blanco stem’?
Wilt u geen kandidaat kiezen, maar wel uw stemrecht gebruiken? Dan kunt u een blanco stem uitbrengen. U gaat dan wel naar het stemhokje, maar kiest geen kandidaat. U vult dus niets in op het stembiljet.
Uw blanco stem heeft geen invloed op de zetelverdeling. Een blanco stem of een niet-uitgebrachte stem gaat dus niet naar de grootste partij. Een blanco stem telt wel mee bij het bepalen van de opkomst van de verkiezing.

Kan ik bij deze verkiezing digitaal stemmen?
Het is niet mogelijk om digitaal te stemmen.

Waar stem ik voor bij Tweede Kamerverkiezing?
Bij de Tweede Kamerverkiezing kiest u de kandidaat waarvan u vindt dat hij of zij uw stem verdient. Uw stem en de stemmen van de andere kiezers bepalen welke 150 Nederlanders na de verkiezing in de Tweede Kamer komen.

Wat is de Tweede Kamer?
De Tweede Kamer bestaat uit 150 gekozen Kamerleden. Zij zitten er allemaal namens politieke partijen. Hoe meer stemmen een partij krijgt bij de verkiezing, hoe meer zetels (en dus Kamerleden) ze krijgen in de Tweede Kamer. De gekozen leden van de Tweede Kamer zijn de volksvertegenwoordigers.

Welke taken heeft de Tweede Kamer?
De Tweede Kamer heeft verschillende taken.

 1. De Tweede Kamer controleert de regering (de Koning en de ministers).
 2. De Tweede Kamer maakt nieuwe wetten samen met de regering en de Eerste Kamer. Ook neemt het een besluit over wetswijzigingen die in behandeling zijn.
 3. De Tweede Kamer vertegenwoordigt de Nederlandse bevolking.

Waar vind ik informatie over partijen en kandidaten?
Op de website van de Kiesraad vindt u informatie over de politieke partijen en kandidaten die meedoen aan de verkiezing. Voor de verkiezing ontvangt u thuis de kandidatenlijsten. Op de websites van de partijen leest u hun plannen.

Iemand anders voor u te stemmen (machtigen)
U vraagt een andere kiezer voor u te stemmen door een volmacht af te geven. Dit kan op twee manieren:

 1. U vult de achterkant van de stempas in, zet uw handtekening en geeft dit aan de andere kiezer samen met een kopie van uw identiteitsbewijs. De andere kiezer woont in dezelfde gemeente en gaat zelf ook stemmen. Deze kiezer mag maximaal twee volmachten aannemen.
 2. U kunt ook iemand voor u laten stemmen die niet in gemeente Vijfheerenlanden woont, en ook een stempas ontvangen heeft. De aanvraag via onze pagina Tweede Karmerverkiezing 2023 moet uiterlijk vrijdag 17 november 2023 17.00 uur door de gemeente zijn ontvangen. De andere kiezer ontvangt een volmachtbewijs en hoeft geen kopie van een identiteitsbewijs van u te laten zien.

Hoe geef ik een veilige kopie van mijn identiteitsbewijs mee aan de persoon die ik wil machtigen?
Met de app KopieID van de Rijksoverheid, maakt u op een veilige manier een kopie van uw identiteitsbewijs. U kunt dan de foto en het Burgerservicenummer (BSN) onleesbaar maken.

Voor hoeveel mensen mag ik met een volmacht gaan stemmen?
U mag per verkiezing voor maximaal twee andere kiezers een stem bij volmacht uitbrengen. Dit kan alleen tegelijk met het uitbrengen van uw eigen stem.