Verkiezingen

Tijdens verkiezingen mag u stemmen op een politieke partij. U kunt stemmen voor bijvoorbeeld de gemeenteraad, provinciale staten of voor de Tweede Kamer. U krijgt uiterlijk 14 dagen voor de verkiezingen een stempas thuisgestuurd. Deze heeft u nodig om te stemmen.

Kunt u niet zelf stemmen? Machtig iemand om voor u te stemmen. Dit kan via de stempas of met een machtigingsformulier.

Bent u uw stempas kwijt of heeft u er geen gekregen? Vraag de gemeente om een nieuwe stempas. Dit kan mondeling tot de dag voor de verkiezingen om 12.00 uur. Vraagt u schriftelijk om een nieuwe stempas? Dan moet de gemeente dit uiterlijk 5 dagen voor de verkiezingen hebben gekregen. Anders is het te laat.

Wilt u stemmen in een andere gemeente? Zet uw stempas eerst om in een kiezerspas. Let op, dit kan niet bij gemeenteraadsverkiezingen.

Voorwaarden

 • U staat ingeschreven in de basisregistratie personen (BRP) van de gemeente waar u woont.
 • U bent 18 jaar of ouder op de dag van de verkiezingen.
 • Voor de Tweede Kamerverkiezingen of de Provinciale Statenverkiezingen moet u de Nederlandse nationaliteit hebben.

U kunt alleen stemmen voor de provincie, het waterschap of de gemeente waarin u woont.

Bijzonderheden

Meer weten?

Informatie van de Rijksoverheid over verkiezingen.

Poster plakken

Verkiezingsposters mogen niet overal geplakt worden. Kijk hier voor een overzicht van de plaklocaties.

Termijn

Vergeet uw stempas en identiteitsbewijs niet als u gaat stemmen!

U krijgt uiterlijk 14 dagen voor de verkiezingen een stempas thuisgestuurd.

Aanpak

Tijdens verkiezingen kunt u stemmen. Dit gaat zo:

 • U gaat naar het stembureau in uw gemeente.
 • Neem het volgende mee:
  • uw stempas
  • uw identiteitsbewijs, zoals een paspoort, Nederlandse identiteitskaart of rijbewijs (maximaal 5 jaar verlopen).
 • De leden van het stembureau geven u een stembiljet. Nu kunt u uw stem uitbrengen. Let op dat niemand meekijkt.

Stemt iemand anders voor u? Dan machtigt u iemand. Dit gaat zo:

 • De gemachtigde moet tegelijkertijd zelf en voor u stemmen.
 • U woont binnen dezelfde gemeente? Dan ondertekenen u en uw gemachtigde de stempas. De gemachtigde neemt dan het volgende mee naar het stembureau:
  • de stempas van u en van de gemachtigde zelf .
  • zijn of haar eigen identiteitsbewijs
  • een kopie van uw identiteitsbewijs.
 • U woont niet in dezelfde gemeente? Dan doet u een schriftelijk verzoek bij de gemeente. U en uw gemachtigde ondertekenen samen het formulier. Dit formulier kunt u ophalen bij de receptie of aanvragen via verkiezingen@vijfheerenlanden.nl. Stuur dit formulier tot uiterlijk 5 dagen voor de verkiezingen naar de gemeente.